Tarifi tiks vienādoti SIA Rubenītis apkalpotajā maršrutā Vārpas–Červonka–Slate

Turpinot vietējās nozīmes maršrutu autobusu tarifu vienādošanu, no 2017. gada 17. marta SIA Rubenītis apkalpotajā maršrutā Nr.5155  Vārpas–Červonka–Slate, braucot attālumu, kas garāks par 24 kilometriem, braukšanas maksa var pieaugt no 0,05 līdz 0,20 eiro. Līdz ar tarifu izlīdzināšanu pasažieri visā Latvijā par braucienu sabiedriskajā transportā maksās pēc vienādiem principiem, kā arī būs iespējams ieviest lojalitātes programmas.

2015. gada nogalē Autotransporta direkcija īstenoja tarifu vienādošanas pirmo posmu, izlīdzinot tos lielākajā daļā Latvijas. Ņemot vērā, ka maršrutā Nr.5155  Vārpas–Červonka–Slate braukšanas maksa vēsturiski bijusi ļoti zema, pirmajā tarifu vienādošanas posmā tika ieviests starpposms, nosakot, braukšanas maksa tiks vienādota šogad. Tādējādi, braucot attālumu, kas garāks par 24 kilometriem, biļetes cena var palielināties no 0,05 līdz 0,20 eiro.

Pirms tarifu vienādošanas reģionālo autobusu maršrutu pārvadājumos pastāvēja 24 dažādi braukšanas tarifi un dažādi biļešu cenu noteikšanas principi, kas atšķīrās ne tikai pārvadātāju starpā, bet arī vienam pārvadātājam dažādās teritorijās. Šāda kārtība bija sarežģīta ne tikai pašiem pārvadātājiem, bet arī nevienlīdzīga attiecībā pret pasažieriem.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: + 371 67686485; + 371 28627003

Ieteikt šo rakstu