Tarifi tiks vienādoti SIA Ekspress Ādaži apkalpotajos maršrutos; paplašinātas iespējas izmantot abonementa biļetes – e-talonu vai rīdzinieka karti

Turpinot vietējās nozīmes maršrutu autobusu tarifu vienādošanu, no 2017. gada 1. februāra braukšanas maksa mainīsies SIA Ekspress Ādaži apkalpotajos maršrutos, kas savieno Rīgu ar Ādažiem, Carnikavu, Vangažiem un Saulkrastiem. Līdz ar tarifu vienādošanu regulārajiem pasažieriem tiks paplašinātas iespējas izmantot abonementa biļetes braucieniem virzienā uz Ādažiem, Baltezeru, Carnikavu un citām apdzīvotām vietām Rīgas tuvumā. Abonementa biļete nodrošinās pasažieriem atlaidi 10, 15 vai 20% apmērā, un braucienu varēs reģistrēt, izmantojot e-talonu vai rīdzinieka karti. Izlīdzinot autobusu tarifus, pasažieri visā Latvijā par braucienu sabiedriskajā transportā maksās pēc vienādiem principiem.

2015. gada nogalē Autotransporta direkcija īstenoja tarifu vienādošanas pirmo posmu, izlīdzinot tos lielākajā daļā Latvijas. Vietās, kur braukšanas maksa bija būtiski zemāka vai, tieši otrādi, augstāka par plānoto vienoto tarifu, tika ieviesti starpposmi, nosakot, ka attiecīgajos reģionos tarifi pilnībā tiks vienādoti 2016. vai 2017. gadā. Braukšanas maksa tiek noteikta tā, lai visi Latvijas iedzīvotāji neatkarīgi no viņu atrašanās vietas par braucienu sabiedriskajā transportā maksātu pēc vienādiem principiem. Ņemot vērā, ka SIA Ekspress Ādaži apkalpotajos maršrutos vēsturiski braukšanas maksa bija ļoti zema, pirmajā tarifu vienādošanas posmā tika ieviests starpposms. Līdz ar to lielākajā daļā maršrutu biļetes cena var palielināties no 0,10 līdz 0,35 eiro. Atsevišķos maršrutos starp Ādažu un Carnikavas novadu braukšanas maksa samazināsies par 0,05 līdz 0,15 eiro.

Līdz ar tarifu vienādošanu pasažieri varēs iegādāties abonementa biļetes braucieniem no Rīgas uz Baltezeru, Ādažiem, Kadagu, Podniekiem un Carnikavu, Ādažu novada teritorijas maršrutos, kā maršrutos, kas savieno Ādažus ar Carnikavu un Baltezeru. Līdz šim abonementa biļetes bija pieejamas, braucot maršrutos, kas savieno Rīgu ar Garkalni un Vangažiem. Pasažieriem būs pieejamas 10, 20 un 40 braucienu biļetes, un tās SIA Ekspress Ādaži apkalpotajos maršrutos varēs lietot, izmantojot personalizētu vai nepersonalizētu SIA Rīgas satiksme izdotu e-talonu vai rīdzinieka karti. Iegādātā biļete būs jāizmanto 30 dienu laikā no pirmā brauciena reģistrēšanas dienas.

Lai noskaidrotu papildu informāciju saistībā ar abonementu biļešu iegādes iespējām, pasažieriem ir iespēja sazināties ar SIA Ekspress Ādaži, zvanot pa tālruni 67996449 rakstot uz e-pasta adresi ekspressadazi@inbox.lv.

Pirms tarifu vienādošanas reģionālo autobusu maršrutu pārvadājumos pastāvēja 24 dažādi braukšanas tarifi un dažādi biļešu cenu noteikšanas principi, kas atšķīrās ne tikai pārvadātāju starpā, bet arī vienam pārvadātājam dažādās teritorijās.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: + 371 67686485; + 371 28627003

Ieteikt šo rakstu