Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas ļaus identificēt un sodīt nelegālos pārvadātājus

No rītdienas, 2015.gada 8.jūlija, stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.364, kas nosaka kārtību, kā tiek veikti iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un kāda ir norēķinu kārtība par attiecīgajiem pakalpojumiem. Normatīvajos aktos uzskaitīti nosacījumi, kas jāievēro neregulārajiem pārvadātājiem, lai varētu sniegt konkrētos pakalpojumus, tādējādi negodprātīgiem pārvadātājiem liedzot iespēju uzdoties par regulāro pārvadājumu veicējiem un kropļot konkurenci sabiedriskā transporta pakalpojumu tirgū. Paredzams, ka, pamatojoties uz jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem, turpmāk būs vieglāk identificēt un sodīt nelegālos pārvadātājus.

Līdz ar jaunajiem MK noteikumiem Nr.364 Kārtība, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un iekšzemes pasažieru speciālie regulārie pārvadājumi, un kārtība, kādā veicama samaksa par iekšzemes pasažieru neregulārajiem pārvadājumu pakalpojumiem un iekšzemes pasažieru speciālajiem regulārajiem pārvadājumu pakalpojumiem efektīvāka kļūs pasažieru pārvadātāju identifikācija un kontrole, ko nodrošina Valsts policijas, pašvaldību policijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Autotransporta direkcijas darbinieki.

Pēc daudzu gadu aktīva darba ir izdevies panāk, ka neregulāro un speciālo regulāro pārvadātāju joma tiek sakārtota un regulēta ar MK noteikumiem, līdzīgi kā tas notiek ar visiem pārējiem pārvadājumu veidiem. Attiecīgie noteikumi ir būtiski, lai daudz efektīvāk cīnītos ar negodīgu uzņēmējdarbību, kas samazina ieņēmumus regulārajiem pārvadātājiem, tādējādi palielinot valsts izdevumus. Šādu uzņēmumu darbība kropļo arī statistiku par pakalpojuma pieprasījumu, jo Autotransporta direkcija apkopo informāciju par pārvadāto pasažieru skaitu, balstoties uz regulāro pārvadātāju iesniegtajām atskaitēm. Nelegālo pārvadātāju, kuri uzdodas par regulārajiem pārvadātājiem, pasažieru skaits neparādās statistikā, līdz ar to radot risku, ka ar laiku var samazināties esošo reisu apjoms. Autotransporta direkcijas vārdā izsaku pateicību Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijai un Satiksmes ministrijai par intensīvu darbu MK noteikumu tapšanas gaitā, uzsver Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību neregulārie pārvadātāji pakalpojumu drīkst veikt tikai, organizējot braucienus iepriekš izveidotām grupām tūristiem, ekskursantiem, semināru vai izstāžu apmeklētājiem, kultūras vai sporta pasākumu apmeklētājiem u.tml. Attiecīgajiem pārvadātājiem turpmāk būs aizliegts pasažieru grupas uzņemt un izlaist autoostās, dzelzceļa stacijās un to tuvumā, izņemot gadījumus, ja pārvadātājs ir noslēdzis līgumu ar autoostu vai dzelzceļa staciju par teritorijas izmantošanu.

Lai norēķinātos ar neregulāro pārvadātāju, pasažieri turpmāk nedrīkstēs veikt skaidras naudas norēķinus transportlīdzeklī, kā arī veikt samaksu par pakalpojumu tā nodrošināšanas brīdī un 15 minūtes pirms un pēc sniegtā pakalpojuma. Turpmāk norēķināties ar neregulāro pārvadātāju par braucienu varēs, izmantojot bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļus vai brauciena pasūtītājam veicot skaidras naudas maksājumus tikai attiecīgā pārvadātāja uzņēmuma kasē, iepriekš saņemot rēķinu par pakalpojumu.

Lai neregulāros pasažieru pārvadātājus varētu identificēt, autobusa priekšpusē jābūt norādei Norīkojumā. Šiem pārvadātājiem aizliegts autobusos norādīt maršruta zīmes, kustības sarakstus vai braukšanas maksu. Tāpat pārvadātāja autobusā jābūt līgumam, kas noslēgts starp pakalpojuma iepriekš organizēta brauciena pasūtītāju un pārvadātāju.

Esošā situācija rāda, ka nelegālie pārvadātāji parasti pārvadā pasažierus tikai rentablos maršrutos laikā, kad pakalpojuma pieprasījums ir vislielākais, un vietās ar lielāku iedzīvotāju skaitu, tādējādi samazinot oficiālo regulāro pārvadātāju klientu skaitu un ieņēmumus. Neskatoties uz to, ka zaudējumus, kas ik gadu rodas nelegālo pārvadātāju darbības rezultātā, precīzi aprēķināt nav iespējams, zināms, ka to summa sastāda vairākus miljonus eiro gadā.

Ņemot vērā, ka šie pārvadātāji izvairās no nodokļu nomaksas un nereti izmanto neatbilstošus transportlīdzekļus, kas var apdraudēt pasažieru dzīvību un veselību, iedzīvotāji tiek aicināti nebūt vienaldzīgiem un informēt Valsts policiju un Autotransporta direkciju par nelegālo pārvadātāju aktivitātēm.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Komunikācijas speciāliste
Tālr.: + 371 67686485

 


Ieteikt šo rakstu