Skaidrojums par valsts valodas zināšanu pārbaudi, reģistrējoties Taksometru vadītāju reģistrā

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.149 Taksometru vadītāju reģistrā reģistrē autovadītāju, kura valsts valodas zināšanas nav zemākas par B līmeņa 1. pakāpi, kas autovadītājam ir jāapliecina. Savukārt valsts valodas prasmi Latvijā apliecina MK noteikumos “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” Nr.733 uzskaitīties dokumenti:

  • izglītības dokuments par pamata, vidējās vai augstākās izglītības iegūšanu programmā latviešu valodā;
  • pamatizglītības vai vidējās izglītības dokuments, ja tika apgūta mazākumtautības izglītības programma un kārtots eksāmens latviešu valodā;
  • valsts valodas prasmes apliecība.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām Autotransporta direkcijai nav likumisku tiesību pārbaudīt personas valsts valodas zināšanas. Latvijā to var darīt tikai Valsts izglītības un satura centrs, kas pārbauda zināšanas, izsniedzot valsts valodas prasmes apliecību.

Valsts valodu apliecinošs dokuments autovadītājiem bija jāuzrāda savam darba devējam jau līdz Taksometru vadītāju reģistrācijas ieviešanai, bet kopš 2020. gada vasaras tā jāuzrāda ne tikai darba devējam, bet arī Autotransporta direkcijai reģistrācijas brīdī. Šāds lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām no pasažieriem par to, ka autovadītājs nesaprot latviešu valodu, kā arī reaģējot uz nozares aicinājumu.

Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra sniegto informāciju personai, kura skolu ir pabeigusi vairākus desmitus gadus atpakaļ un tai nav izglītību apliecinoša dokumenta, ir jāvēršas izglītības iestādē, kuru tā pabeigusi, ar lūgumu izsniegt izziņu. Ja izglītības iestāde ir likvidēta, ir jāvēršas pašvaldībā, kurā šī iestāde ir atradusies, vai Personāla dokumentu valsts arhīvā. Ja dokumenta nav, personai jāvēršas Valsts izglītības un satura centrā, lai reģistrētos valsts valodas pārbaudei un saņemtu valodas prasmes apliecību, kas apliecina valodas zināšanas B1 līmenī. Ja personai centralizētajā eksāmenā saņemtais vērtējums ir zemāks par B1, bet pēc iesniegtajiem dokumentiem nevar noteikt, kādā valodā mācības notikušas, ir jāiesniedz papildu izziņa par to, ka mācību programma bijusi latviešu valodā. Ja vērtējums ir B1 vai augstāks, tad tas ir pietiekami zināšanu apliecināšanai un nekas papildus nav jāsniedz.

Lai reģistrētos Taksometru vadītāju reģistrā, ir jābūt latviešu valodas zināšanām B līmeņa 1. vai 2. pakāpē un C līmeņa 1. vai 2. pakāpē. Ja personas latviešu valodas zināšanas atbilst tikai pamata jeb A līmeņa 1. un 2. pakāpei, reģistrācijas tiks atteikta.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Tālr.: 67280485
E-pasts: info@atd.lv 

Ieteikt šo rakstu