Satiksmes ministrija: kopumā sabiedriskajā transportā epidemioloģiskie drošības pasākumi tiek nodrošināti; vajadzīgs papildu finansējums, lai arī turpmāk varētu nodrošināt drošu iedzīvotāju pārvietošanos

Satiksmes ministrija, balstoties uz apkopoto informāciju par situāciju sabiedriskajā transportā Covid-19 pandēmijas laikā un sadarbojoties ar citām ministrijām, pilsētu pašvaldībām un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, ir veikusi situācijas analīzi un izstrādājusi priekšlikumus drošai nozares darbībai. Vienlaikus ir secināts, ka drošai iedzīvotāju mobilitātei pandēmijas laikā sabiedriskajam transportam ir nepieciešams papildu finansējums izdevumu segšanai.

Satiksmes ministrijas veiktā analīze par sabiedriskā transporta darbību pandēmijas laikā liecina, ka kopumā epidemioloģisko prasību izpilde sabiedriskajā transportā valsts reģionālajā maršrutu tīklā un deviņās pilsētās – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Jelgavā, Jēkabpilī, Ventspilī un Rēzeknē – tiek nodrošināta. Vienlaikus epidemioloģiskās prasības atsevišķos posmos Rīgas sabiedriskajā transportā nodrošināt nevar. Tāpat ir nepieciešama papildu kontrole, lai atsevišķos gadījumos nodrošinātu 50% transportlīdzekļa ietilpību, kā arī pārbaudītu mutes un deguna aizsega lietošanu sabiedriskajā transportā.

Pagājušajā gadā kopējais pasažieru skaits ir samazinājies vidēji par 36%, salīdzinot ar 2019. gadu, un papildu reisu norīkošana laikā, kad ir vislielākā pasažieru plūsma, pārvadātājiem rada zaudējumus un to ierobežo arī pieejamo transportlīdzekļu skaits.

Nosakot papildu piesardzības pasākumus sabiedriskajā transportā, vienlaikus nepieciešams izvērtēt ar to ieviešanu saistīto izdevumu segšanu no valsts budžeta.

Priekšlikumi par papildu drošības pasākumiem pandēmijas ierobežošanai noteikti, ņemot vērā būtisku aspektu – lielai daļai iedzīvotāju sabiedriskais transports ir vienīgais transporta veids, kas nodrošina nokļūšanu darba vietā (t.sk., ārstniecības iestādēs nodarbinātajiem), bērnudārzā, ārstniecības pakalpojumu saņemšanas vietās u.c. Attiecīgi sabiedriskajam transportam ir jānodrošina iedzīvotāju mobilitātes iespējas un tā intensitātei ir jābūt tādai, lai cilvēku skaits transportlīdzeklī nepalielinātos un neradītu epidemioloģiskos riskus.

 

Priekšlikumi pandēmijas ierobežošanai

Covid-19 infekcijas izplatības samazināšanai Satiksmes ministrija rosina saglabāt drošības pasākumus vismaz pašreizēja apjomā, ieviešot papildu prasības. Sabiedriskā pakalpojumu organizētājiem ir jāturpina veikt situācijas analīzi ikdienā, lai atbilstoši situācijai noteiktu nepieciešamo reisu skaitu, transportlīdzekļu ietilpību u.c. darbības, tai skaitā dezinfekcijas līdzekļu pieejamību transportlīdzekļos un virsmu dezinfekciju.

Sadarbībā ar Valsts policiju ir jāveic regulāri apsekojumi un kontrole par noteikto ierobežojumu un distancēšanās prasību ievērošanu, tostarp arī par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu, kā arī tiesību īstenošana, neuzņemot pasažierus vai izsēdinot no transportlīdzekļa epidemioloģisko prasību neizpildes gadījumā.

Tāpat ir jāturpina aktīva sabiedrības informēšana, skaidrojot drošības un piesardzības pasākumu nepieciešamību, un transportlīdzekļos obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs (vēlams arī tad, kad gaida transportlīdzekli). Vienlaikus aicinām iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību izmantot sabiedrisko transportu, īpaši paaugstinoties gaisa temperatūrai ārā.

 

Sabiedriskais transports pandēmijas laikā

Sabiedriskā transporta pakalpojumus organizē VSIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk – ATD) valsts reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un deviņas pilsētu – Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Valmieras, Jelgavas, Jēkabpils, Ventspils un Rēzeknes – pašvaldības. Sabiedriskā transporta organizētāji veic situācijas ikdienas izvērtēšanu atbilstoši situācijai, organizējot reisus, tai skaitā papildu reisus.

Saskaņā ar ATD apkopoto informāciju 2020. gadā veikti 152,43 milj. braucienu, tai skaitā 119,47 milj. braucienu pilsētās un 32,96 milj. – reģionālajos maršrutos, kas ir par 36% mazāk nekā 2019. gadā. Reģionālajos maršrutos visvairāk ir sarucis par maksu pārvadāto pasažieru skaits. Reģionālajos pārvadājumos, izvērtējot pasažieru skaitu, 2020. gada pavasarī uz laiku tika atcelti aptuveni 1900 autobusu reisu un 16 vilcienu reisi, kā arī atsevišķos reisos samazināts vagonu skaits. Savukārt 2020. gada rudenī un 2021. gada sākumā īslaicīgi tika atcelti aptuveni 800 autobusu reisi, kas ir aptuveni 11% no kopējā reisu skaita gadā, un nav atcelts neviens vilciena reiss.

Arī pilsētas transportā kopējais pasažieru skaits ir ievērojami samazinājies – 2021. gada sākumā tas bija par 51% mazāks nekā 2021. gada sākumā. Reisu skaits nav ticis samazināts tikai Valmierā, Rēzeknē un Liepājā, pārējās pilsētās reisu skaits samazināts atbilstoši situācijai, nodrošinot iedzīvotāju nokļūšanu darba vietā, bērnudārzā, ārstniecības pakalpojumu saņemšanas vietās u.c.

Rīgas pilsētas transportā pirms pandēmijas ik dienu tika pārvadāti vairāk nekā 425 000 pasažieru, bet 2020. gada pavasara ārkārtējās situācijas periodā, kad Rīgas dome atcēla lielāko daļu atvieglojumu, pasažieru skaits nokritās līdz 85 000 dienā. Pašreiz, pandēmijas otrajā vilnī, pasažieru skaits svārstās ap 185 000 pasažieru dienā.

 

Pašreiz spēkā esošais normatīvais regulējums

Normatīvais regulējums nosaka, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji nodrošina stingrus epidemioloģiskās drošības pasākumus, tai skaitā transportlīdzekļu regulāru dezinfekciju, transportlīdzekļu 50% ietilpību, obligātu vadītāja mutes un deguna aizsega lietošanu, ja nav iespējams nodrošināt fizisku barjeru no pasažieriem, papildu reisu nodrošināšanu un pasažieru informēšanu par drošības pasākumiem. Normatīvais regulējums nosaka papildu drošības pasākumus arī autoostās un dzelzceļa stacijās, tai skaitā 15 kvadrātmetrus telpas vienam apmeklētājam un informācijas par noteiktajiem ierobežojumiem nodrošināšanu.

Vienlaikus drošības pasākumi ir jāievēro arī visiem pasažieriem, tai skaitā obligāta mutes un deguna aizsega valkāšana sabiedriskajā transportā, autoostās un dzelzceļa stacijās, distancēšanās ievērošana, sabiedriskā transporta izmantošanas aizliegums, ja personai ir pozitīvs Covid-19 tests vai tā ir atzīta par kontaktpersonu.

 

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003

Ieteikt šo rakstu