Rosina atļaut pārvadātājiem statistikas datus iesniegt elektroniski

Nolūkā mazināt administratīvo slogu pārvadātājiem, kas iesniedz valsts statistikas pārskatu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem, tiek rosināts atļaut šos datus iesniegt elektroniski.

To paredz izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par valsts statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem, kas ceturtdien, 7. janvārī, tika izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē.

Šobrīd pārvadātājiem minētie dati ir jāiesniedz papīra formātā VSIA “Autotransporta direkcija” (ATD), taču iecerēts, ka turpmāk to varēs darīt arī, aizpildot speciālu tiešsaistes formu ATD tīmekļa vietnē www.atd.lv, identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

Tāpat paredzēts uzskaitē atsevišķi izdalīt bez maksas pārvadāto pasažieru skaitu, tādējādi dodot iespēju iegūt precīzākus datus par pārvadātajiem pasažieriem un šim mērķim nepieciešamo valsts finansējumu.

2015. gada beigās Latvijā bija reģistrēti 55 pārvadātāji, kas veic pasažieru regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem.
Lai izstrādātie grozījumi stātos spēkā, tie vēl jāpieņem valdībā.

 

Elīna Balgalve
SM sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67028274, e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv


Ieteikt šo rakstu