Piešķir līdzekļus zaudējumu segšanai sabiedriskajam transportam (SM)

Otrdien, 18. decembrī, valdībā nolemts piešķirt 662 000 Ls prasīto 1.6 milj.  Ls  vietā plānošanas reģioniem un republikas pilsētu pašvaldībām zaudējumu segšanai par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 2011. un 2012. gadā.

Ministru kabineta (MK) rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Satiksmes ministrijai (SM) 53 307 Ls pārskaitīšanai plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem zaudējumu segšanai par 2011. gadu, kā arī piešķirt 505 658 Ls zaudējumu segšanai republikas pilsētu pašvaldībām un 103 342 Ls nesegto zaudējumu kompensēšanai par personu ar invaliditāti pārvadāšanu bez maskas pilsētas nozīmes maršrutos.

Papildus finansējums nepieciešams, lai segtu zaudējumus, kas radušies sniedzot transporta pakalpojumus maršrutu tīklos, nodrošinot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā garantēto minimālo pakalpojumu apjomu, un sniedzot iedzīvotājiem iespēju apmeklēt izglītības iestādes, ārstniecības iestādes, darbavietas, valsts un pašvaldību institūcijas to normālajā jeb vispārpieņemtajā darba laikā.

SM līdz 2013. gada 30. septembrim ir jāsagatavo informatīvais ziņojums MK par faktiskajiem zaudējumiem 2012. gadā un izlietoto finansējumu.

 

Informāciju sagatavoja:
Diāna Ļaha
Satiksmes ministrijas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālrunis: 67028370

Ieteikt šo rakstu