Par Latvijas - Krievijas robežas robežšķērsošanas laika anketēšanu

Atsaucoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes sniegto informāciju, valsts SIA Autotransporta direkcija informē, ka no š.g. 2. līdz 8.septembrim divās Latvijas Krievijas robežšķērsošanas vietās tiks veikta robežšķērsošanas laika anketēšana, tāpēc jāņem vērā šādi aspekti:

 

1)      Latvijas Krievijas robežšķērsošanas laika anketēšana tiks veikta robežšķērsošanas vietās Terehova (LV) Burački (RU) un Grebņeva (LV) Ubiļinka (RU).

2)      Robežšķērsošanas laika anketēšana tiks veikta kravas transportlīdzekļiem, vieglo pasažieru transportlīdzekļiem, autobusiem un kājām gājējiem.

3)      Robežšķērsošanas laika anketēšanas mērījumi tiks veikti par visām robežšķērsošanas darbībām, piemēram, pasu kontroli, kravas kontroli, dokumentu kontroli, svēršanu, skenēšanu, muitas fizisko kontroli, veterināro kontroli un citām darbībām.

4)      Katram transportlīdzekļa vadītājam, iebraucot kādā no robežšķērsošanas vietām, tiks izsniegta anketa krievu vai latviešu valodā (A4 formāts), kura jānodod pēdējam kontroles dienestam.

5)      Anketas aizpilda tikai robežkontroles dienestu amatpersonas. Transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams anketu reizē ar kontroles talonu (Krievijas pusē reizē ar citiem dokumentiem) iesniegt laika ierakstīšanai attiecīgai amatpersonai, saņemt atpakaļ un iesniegt nākamajam secīgajam dienestam vai amatpersonai laika ierakstīšanai.

6)      Virzienā izbraukšana no Krievijas iebraukšana Latvijā, robežšķērsošanas laika anketas izsniegs Krievijas puse, un pilnīgi aizpildīta anketa būs jānodod Latvijas Valsts robežsardzei.

7)      Virzienā izbraukšana no Latvijas iebraukšana Krievijā, robežšķērsošanas laika anketas kopā ar kontroles talonu izsniegs Latvijas Valsts robežsardze, un pilnīgi aizpildīta anketa būs jānodod Krievijas puses pēdējam dienestam.

8)      Katra transportlīdzekļa kopējā robežšķērsošanas laika uzskaite beidzas brīdī, kad tiek dota atļauja atstāt robežkontroles zonu iebraukšanas valstī un aizpildīta anketa tiek nodota pēdējam robežkontroles dienestam.


Ieteikt šo rakstu