Pārvadātāji vairākus datus Autotransporta direkcijai varēs iesniegt elektroniski

Lai samazinātu administratīvo slogu pārvadātājiem, kuri sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, atļaus vairākus datus Autotransporta direkcijai iesniegt elektroniski. To paredz otrdien, 5.jūlijā, valdības sēdē akceptētie grozījumi četros Ministru kabineta noteikumos.

Grozījumi MK 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu paredz iespēju Latvijā reģistrētiem pārvadātājiem, kuriem ir noslēgti sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu līgumi un republikas pilsētu pašvaldībām, iesniegt elektroniski Autotransporta direkcijai, aizpildot speciālu tiešsaistes formu direkcijas tīmekļa vietnē www.atd.lv. Tajā jāiesniedz informācija par prognozēto izmaksu un tarifu aprēķinu, pārskats par sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem, informācija par pasažieru pārvadāšanu un braukšanas maksas atvieglojumiem, kā arī informācija par zaudējumiem maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas.

Grozījumi MK 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.461 Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība paredzēs iespēju pārvadātājiem, kas nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos, iesniegt vienotās sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmā informāciju par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta maršrutos un reisos pārvadāto pasažieru skaitu pa braukšanas posmiem vienkāršotā formā, aizpildot speciālu tiešsaistes elektronisko formu Autotransporta direkcijas tīmekļa vietnē.

Grozījumi MK 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība paredzēs iespēju pārvadātājiem, kuriem ir noslēgti sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu līgumi, iesniegt elektroniski direkcijai kā pasūtītājam informāciju par neveiktajiem pārvadājumiem ar autotransportu un vilcienu, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Autotransporta direkcijas tīmekļa vietnē.

Tāpat veikti grozījumi MK 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā, kas paredz  iespēju pārvadātājiem, vēršoties pie Autotransporta direkcijas kā pasūtītāja par noteikumos minētajām īslaicīgajām izmaiņām, ierosinājumu iesniegt arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu direkcijas tīmekļa vietnē. Esošā noteikumu redakcija nosaka, ka, ņemot vērā īpašus apstākļus (piemēram, svētku dienas, pasažieru plūsma, laikapstākļi, autoceļa, ielas vai sliežu ceļa remonts), var paredzēt īslaicīgas izmaiņas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nosacījumos, neveicot izmaiņas maršrutu tīklā. Šobrīd šādas izmaiņas atbalsta gan pasūtītājs, gan arī pārvadātāji.

 

Aivis Freidenfelds
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67028013

Ieteikt šo rakstu