Ogres autoosta ir iekļauta Autoostu reģistrā; kopumā Latvijā reģistrētas 34 autoostas

Ņemot vērā, ka Ogres autoostā ir novērstas pērn konstatētās nepilnības, kas liedza to sākotnēji reģistrēt, kā arī tiek nodrošināts autoostās obligāti sniedzamo pakalpojumu klāsts, tā ir iekļauta Autoostu reģistrā. Tādējādi no 2021. gada 1. aprīļa Ogres autoosta atsāks sniegt autoostu pakalpojumus pasažieriem un pārvadātājiem. Šajā reģistrā kopumā ir reģistrētas jau 34 autoostas.

Ogres autoostai ir piešķirta trešā kategorija, un tas nozīmē, ka autoostai obligāti jānodrošina šādi pakalpojumi: jānodrošina biļešu tirdzniecība; ir jābūt iespējai izmantot pasažieru platformas; informācijai par autobusu kustības sarakstiem, platformu, no kuras atiet un pie kuras pienāk autobuss, autobusa pienākšanas un atiešanas laiku un tā atbilstību kustības sarakstam jābūt pasažieriem ērti pieejamai; jānodrošina iespēja izmantot labierīcības un jāaprīko vieta maza bērna aprūpei; jānodrošina iespēja izmantot ar sēdvietām aprīkotu apsildāmu uzgaidāmo telpu, kas pieejama līdz pēdējā reisa uzsākšanai.

Iepriekšējā gadā, apsekojot Ogres autoostu (Brīvības ielā 12a), tika konstatēts, ka tajā netiek nodrošināti vairāki pakalpojumi, kas saskaņā ar MK noteikumiem “Autoostu noteikumi” autoostai būtu obligāti jānodrošina, piemēram, autoostā nevarēja iegādāties biļeti, pasažieriem nebija iespējas izmantot labierīcības, kā arī nebija nodrošināta vieta, kur jaunie vecāki varētu aprūpēt savu bērnu. Ņemot vērā, ka šogad nepilnības tika novērstas, Ogres autoosta ir iekļauta Autoostu reģistrā.

2019. gadā stājās spēkā Autoostu noteikumi, kuru mērķis ir uzlabot autoostās pieejamo pakalpojumu klāstu un samazināt kopējās izmaksas. Visas autoostas tiek reģistrētas un iedalītas četrās kategorijās atkarībā no apkalpoto reisu skaita gadā un vidējā pasažieru skaita mēnesī. Katrai kategorijai jānodrošina konkrēts pakalpojuma klāsts: visām kategorijām obligāti jānodrošina autobusu pienākšanas un atiešanas platformas, kā arī informācija par kustības sarakstiem, platformām autobusu pienākšanas un atiešanas laiku; trešajai kategorijai papildus tam jānodrošina biļešu tirdzniecība, labierīcības (ieskaitot vietu, kur jaunie vecāki varētu aprūpēt savu bērnu) un ar sēdvietām aprīkota apsildāma uzgaidāmā telpa, savukārt pirmajai un otrajai kategorijai, neskaitot visu iepriekš minēto, jānodrošina arī iespēja uzglabāt bagāžu.

Autotransporta direkcija autoostu darbības uzraudzību veic vismaz reizi gadā, pārbaudot atbilstoši piešķirtajai autoostas kategorijai obligāti sniedzamo pakalpojumu pieejamību. Tai ir tiesības pārskatīt un mainīt autoostas esošo kategoriju vai to izslēgt no Autoostu reģistra.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: + 371 67356129

 


Ieteikt šo rakstu