Noteiktās epidemioloģiskās prasības sabiedriskajā transportā paliek spēkā

Šodien, 1.aprīlī, valdība lēma, ka epidemioloģisko risku mazināšanai iepriekš noteiktās drošības prasības un to kontrole sabiedriskajā transportā paliek spēkā arī pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus un stabilizētu epidemioloģisko situāciju, sabiedriskajā transportā paliek spēkā iepriekš noteiktie drošības pasākumi, kas jānodrošina pārvadātājiem un jāievēro pasažieriem.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina stingri epidemioloģiskās drošības pasākumi, tai skaitā transportlīdzekļu regulāra dezinfekcija un vēdināšana, transportlīdzekļu 50% ietilpība, obligāta mutes un deguna aizsega valkāšana vadītājiem, ja nav iespējams nodrošināt fizisku barjeru no pasažieriem, kā arī epidemioloģisko drošības protokolu izstrāde. Vienlaikus pārvadātājiem ir jāseko pasažieru plūsmas izmaiņām un nepieciešamības gadījumā jānodrošina papildu reisi.

Arī pasažieriem ir jāievēro iepriekš noteiktie drošības pasākumi. Sabiedriskajā transportā, tai skaitā taksometros, mutes un deguna aizsegs obligāti ir jālieto visiem pasažieriem, tostarp arī bērniem no septiņu gadu vecuma. Mutes un deguna aizsegu sabiedriskajā transportā var nelietot bērni, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar kustības traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem. Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot iedzīvotāji, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests vai kuri atzīti par kontaktpersonām.

Valsts policija un pašvaldības policija veiks kontroli par epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu sabiedriskajā transportā. Pasažieri, kuri neievēros noteiktos drošības pasākumus, netiks uzņemti vai tiks izsēdināti no transportlīdzekļa.

Tāpat spēkā paliek iepriekš noteiktie drošības pasākumiem autoostās un dzelzceļa stacijās, tai skaitā distancēšanās, kā arī mutes un deguna aizsega lietošana.

Grozījumi veikti Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  un ir spēkā no 7. aprīļa. Detalizētāka informācija par noteikumiem attiecībā uz drošības pasākumiem epidemioloģisko risku mazināšanai.

Lai nostiprinātu lejupejošo saslimstības ar Covid-19 tendenci un mazinātu epidemioloģiskos riskus, aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību izmantot sabiedrisko transportu.

 

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003

Ieteikt šo rakstu