Nostiprinās autobusu pasažieru tiesības (SM)

Valdībā apstiprināts likumprojekts, kas Latvijā nodrošinās visā Eiropas Savienībā (ES) vienotu autobusu pasažieru minimālo tiesību apjomu, kā arī līdzvērtīgu aizsardzības un palīdzības līmeni.

Šo prasību iestrādi nacionālajā likumdošanā paredz 2011.gada 16.februārī pieņemtā Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr.181/2011, kura jāpiemēro no 2013.gada 1.marta. Regulas mērķis ir visās dalībvalstīs autobusu pasažieriem nodrošināt līdzvērtīgu aizsardzības un palīdzības līmeni, īpašu uzmanību pievēršot personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Regula noteiks arī pārvadātāja pienākumus un atbildību, pasažieru tiesības un pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas termiņus, kā arī kompensāciju apmērus un palīdzību saistībā ar negadījumiem.

Regula attieksies uz visiem pasažieriem, kas izmanto autobusu pārvadājumu pakalpojumus, un tā būs tieši piemērojama visās ES dalībvalstīs.

Līdz šim spēkā esošajā Autopārvadājumu likumā bija ietverti tikai atsevišķi panti, kas saistīti ar pasažieru tiesību aspektu.

Valdības apstiprinātie Autopārvadājuma likuma grozījumi paredzēs, ka Latvijā autobusu pasažieru tiesības noteiks minētā regula, un šīs prasības tiks attiecinātas uz regulas darbības sfērā ietilpstošajiem pasažieru pārvadājumiem.

Likumprojekts arī paredz, ka regulas izpildes funkcijas tiks deleģētas VSIA Autotransporta direkcija (ATD). ATD būs arī iestāde, kur pārskatīšanai pasažieri varēs iesniegt sūdzību, kura nav atrisināta starp pasažieri un pārvadātāju.

Regula būs jāpiemēro no 2013.gada 1.marta, līdz tam laikam grozījumus Autopārvadājumu likumā ir jāpieņem Saeimā.

 

Informāciju sagatavoja:
Rolands Rumba
Satiksmes ministrijas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālrunis: 67028390

Ieteikt šo rakstu