No 2. februāra stājas spēkā Mobilitātes pakotnes nosacījumi par nosūtīšanas deklarācijas aizpildīšanu un datu ievadi digitālajā tahogrāfā uzreiz pēc valsts robežas šķērsošanas

2022. gada 2. februārī stāsies spēkā Mobilitātes pakotnē ietvertā prasība pārvadātājam sagatavot un iesniegt nosūtīšanas deklarāciju, izmantojot Eiropas Komisijas transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas portālu. Deklarācija jāiesniedz pārvadātājam, kas veic starptautiskus kravas autopārvadājumus Eiropas Savienībā un uz kuru attiecināma transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas situācija. Tāpat no 2. februāra transportlīdzekļa vadītājam pēc dalībvalsts robežas šķērsošanas digitālajā tahogrāfā jāievada tās valsts simbols, kurā vadītājs iebrauc.

No 2. februāra, lai ievadītu datus digitālajā tahogrāfā pēc dalībvalsts robežas šķērsošanas, apstāšanās ir jāveic tuvākajā pieturvietā uz robežas vai uzreiz pēc tās šķērsošanas. Ja dalībvalsts robežu šķērso ar prāmi vai vilcienā, transportlīdzekļa vadītājs ievada valsts simbolu pienākšanas ostā vai stacijā.

Uz pārvadātāju ir attiecināma kravas transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas situācija, ja citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts pārvadātājs, kas nodrošina starptautiskos autopārvadājumus, nosūta uz Latviju transportlīdzekļa vadītāju, kurš nosūtīšanas periodā ir šī pārvadātāja darbinieks; ja Latvijā reģistrēts pārvadātājs, kas nodrošina starptautiskos autopārvadājumus, nosūta transportlīdzekļa vadītāju, kurš nosūtīšanas periodā ir šī pārvadātāja darbinieks, uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vadīt pārvadātājā rīcībā esošu transportlīdzekli un veikt pārvadātāja vārdā citas ar autopārvadājuma pakalpojumu saistītās darbības, izņemot gadījumus, ja cita ES dalībvalsts tiek šķērsota tranzītā vai tiek veikts divpusējs pārvadājums no / uz valsti, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību.

Lai sagatavotu un iesniegtu nosūtīšanas deklarāciju konkrētai dalībvalstij, pārvadātājam ir jāizveido profils transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas portālā, kas ļaus aizpildīt deklarācijas formu latviešu valodā, nepieciešamības gadījumā veikt tajā izmaiņas, kā arī sniegt atbildes uz citu dalībvalstu kompetento iestāžu dokumentu pieprasījumiem. Nosūtīšanas deklarācijā jānorāda pārvadātāja uzņēmuma dati, kontaktpersona, transportlīdzekļa vadītāja dati, informācija par darba līgumu, plānotais nosūtīšanas sākuma un beigu datums, transportlīdzekļu numura zīmes un informācija par pārvadājumu veidu.

Pārvadātājam ir jānodrošina, ka transportlīdzekļa vadītāja rīcībā brauciena laikā ir papīra vai elektroniskā formātā nosūtīšanas deklarācijas kopija, pierādījums par pārvadājumiem, kas tiek veikti citā dalībvalstī, piemēram, CMR pavadzīme, tahogrāfa dati, kuros norādīts valstu kods, kurās transportlīdzekļa vadītājs uzturējies.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67356129; +371 26627578

Ieteikt šo rakstu