No 1.janvāra lotē Kuldīga un Saldus sabiedriskā transporta pakalpojumus sniegs SIA Tukuma auto, bet lotē Krāslava – SIA Daugavpils autobusu parks

Pamatojoties uz Autotransporta direkcijas izsludinātā konkursa par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajos maršrutos rezultātiem, no 2017.gada 1.janvāra pasažieru pārvadājumus lotē Kuldīga un Saldus nodrošinās SIA Tukuma auto, savukārt lotē Krāslava – SIA Daugavpils autobusu parks. Plānots, ka no nākamā gada maršruti, kas ir iekļauti šajās lotēs, tiks apkalpoti ar jaunākiem autobusiem, tiks uzlabota pakalpojuma kvalitāte un pasažieru ērtības.

Lotē Krāslava ir iekļauti 25 maršruti ar 117 reisiem, Kuldīga – 18 maršruti ar 109 reisiem, savukārt lotē Saldus – 29 maršruti ar 201 reisu. Sabiedriskā transporta pakalpojumi lotē Kuldīga un Saldus tiks nodrošināti, izmantojot autobusus, kuru vidējais vecums nepārsniedz divus gadus, savukārt lotē Krāslava – ar autobusiem, kuru vidējais vecums nepārsniedz 10 gadus. Autobusiem jābūt pielāgotiem personu ar funkcionāliem traucējumiem pārvadāšanai, transportlīdzeklī būs audiāli un vizuāli pieejama informācija par maršruta pieturvietām, kā arī pasažieru ērtībām tiks nodrošināts bezmaksas bezvadu internets (WiFi).

Līdz 2016.gada 31.decembrim sabiedriskā transporta pakalpojumus lotē Krāslava sniedz SIA Daugavpils autobusu parks un SIA Robežnieki AP, bet no 2017.gada 1.janvāra pasažieru pārvadājumus veiks tikai SIA Daugavpils autobusu parks. Savukārt lotē Kuldīga un Saldus līdz šā gada beigām pasažieru pārvadājumus veic SIA Sabiedriskais autobuss, bet, sākot ar 1.janvāri, sabiedriskā transporta pakalpojumus abās lotēs nodrošinās SIA Tukuma auto. Ņemot vērā, ka pēc 2020.gada plānots veidot vienotu maršrutu tīklu visā Latvijā, līgums par regulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu ar pārvadātājiem tiks slēgts līdz 2020.gada beigām.

2015.gada oktobrī tika izsludināts konkurss par sabiedriskā transporta nodrošināšanu deviņās lotēs Kurzemes un Latgales plānošanas reģionā. Konkursā tika vērtēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kurā finanšu un tehniskā piedāvājuma īpatsvars sadalīts attiecīgā proporcijā – 70% cena un 30% tehniskais piedāvājums. Tehniskajā piedāvājumā tika vērtēts autobusu vecums, tehniskais aprīkojums, pakalpojuma sniegšanas kvalitāte un drošība, kā arī papildu bonusi, piemēram, bezvadu interneta nodrošinājums, elektroniski – mājaslapā, speciālā aplikācijā u.tml. – pieejami sabiedriskā transporta kustības saraksti un pakalpojumu tarifi utt.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Komunikācijas speciāliste
Tālr.: + 371 67686485; + 371 28627003

Ieteikt šo rakstu