Mainās nosacījumi saistībā ar kravu autopārvadājumu veikšanu no Latvijas muitas noliktavām uz Krieviju

No 2017.gada 1.janvāra stāsies spēkā izmaiņas Krievijas Transporta ministrijas pavēlē Nr.301 Par īpatnību apstiprināšanu trešo valstu kravu starptautiskiem autopārvadājumiem Krievijā, kas paredz, ka tiks atcelta viena no šobrīd spēkā esošajām iespējām veikt trešās valsts izcelsmes kravu pārvadājumus uz Krieviju, izmantojot divpusējās atļaujas. Ja Latvijas autopārvadātājiem nebūs līdzi papildu dokumentu – iepriekšējā pārvadājuma CMR pavadzīmes vai kravas nosūtītāja vai saņēmēja rīkojuma –, saskaņā ar gaidāmajām izmaiņām pārvadātāji trešās valsts izcelsmes kravu, kas pārkrauta oficiāli atzītā Latvijas muitas noliktavā, nevarēs vest, izmantojot divpusējās atļaujas.

Turpmāk kravu autopārvadājumus, izmantojot divpusējās atļaujas, no Latvijas muitas noliktavām vai citām vietām, kur trešās valsts izcelsmes krava tiek pārkrauta vai apstrādāta, varēs veikt tikai tad, ja pārvadātājs Krievijas kontrolējošajām iestādēm uzrādīs iepriekšējā pārvadājuma CMR pavadzīmi vai tās apstiprinātu kopiju, kurā norādīts konkrētās kravas ceļš līdz vietai, kur tā tikusi iekrauta; vai ja pārvadātājs kontrolei uzrādīs kravas nosūtītāja vai saņēmēja rīkojumu par kravas tālāku transportēšanu. Ņemot vērā izmaiņas Krievijas likumdošanā saistībā ar starptautisko kravu autopārvadājumu kontroli, turpmāk vairs nebūs nepieciešams aktualizēt un nosūtīt Krievijas pusei oficiāli atzīto Latvijas muitas noliktavu sarakstu.

Saskaņā ar Krievijas puses pausto informāciju kravas, ko pārvadā ar Latvijas pārvadātājiem piederošiem transportlīdzekļiem, tiek klasificētas kā trešo valstu izcelsmes kravas, ja CMR pavadzīmē norādītais nosūtītājs nav Latvijas rezidents; kravas izcelsmes sertifikātā norādītā valsts nav Latvija; rēķinu izrakstītājs nav Latvijas rezidents; jebkurā citā dokumentā vai uzrakstā uz preces norādīta informācija, kas liecina, ka prece nav ražota Latvijā.

2017.gada Latvijas un Krievijas atļauju kvota starptautisko kravas autopārvadājumu veikšanai ir 4000 universālo atļauju un 100 000 divpusējo/tranzīta atļauju. Šobrīd Latvija un Krievija ir apmainījusies ar 80 000 divpusējo un 3500 universālo atļauju, bet atlikušo atļauju apmaiņa paredzēta nākamā gada vidū.

2016.gada februārī Latvija saņēma oficiālu informāciju no Krievijas par izmaiņām valsts likumdošanā saistībā ar starptautisko kravu autopārvadājumu kontroli, veicot trešo valstu izcelsmes kravu pārvadājumus no transportlīdzekļa reģistrācijas valsts. Krievijas Transporta ministrijas pavēlē Nr.301 spēkā stājās 2015.gada decembrī. Pēc četriem mēnešiem, 2016.gada aprīlī, kārtība, kādā veicami trešās izcelsmes kravu pārvadājumi uz Krieviju, atkal tika mainīta.  

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Komunikācijas speciāliste
Tālr.: + 371 67686485; + 371 28627003

 

 


Ieteikt šo rakstu