Lielākā daļa pasažieru ir apmierināti ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem

Lielākā daļa pasažieru ir apmierināti ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem – tādus secinājumus sniedz SKDS aptauja, kas 2022. gada maijā – jūlijā veikta 6 Latvijas novados – Augšdaugavas, Ādažu, Bauskas, Dienvidkurzemes, Kuldīgas un Madonas. Uz jautājumu: “Cik apmierināts/-a Jūs kopumā esat ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem … novadā – t.i., cik ērti, viegli, ātri un patīkami ir pārvietoties ar satiksmes autobusiem novada teritorijā? Vai Jūs ar to esat…”, atbildes bija šādas:

 • Madonas novadā apmierināto pasažieru skaits ir 90%;
 • Bauskas novadā apmierināto pasažieru skaits ir 89%;
 • Ādažu novadā apmierināto pasažieru skaits ir 84%;
 • Augšdaugavas novadā apmierināto pasažieru skaits ir 83%;
 • Dienvidkurzemes novadā apmierināto pasažieru skaits ir 82%;
 • Kuldīgas novadā apmierināto pasažieru skaits ir 80%.

SKDS veiktajā pētījumā kopumā tika aptaujāti 2415 respondenti, kuri sniedza atbildes arī uz citiem jautājumiem. Tā, piemēram, Madonas un Ādažu novadu respondenti uzskata, ka sabiedriskā transporta pakalpojumi novada teritorijā ir kopumā uzlabojušies. Pārliecinoši lielākā respondentu daļa visos novados atzīst, ka biļeti par braucienu autobusā iegādājas pie autobusa vadītāja un maksā ar skaidru naudu. Savukārt informāciju par autobusu kursēšanas grafikiem un maršrutiem aptaujātie novadu iedzīvotāji galvenokārt iegūst no uzziņu dienestiem, mājas lapā, pa tālruni vai no pieturvietā izvietotā kustību saraksta.

Salīdzinot ar iepriekšējiem pasažieru apmierinātības pētījumiem, 2022. gada SKDS aptauja norāda, ka pasažieru apmierinātība ir augsta attiecībā uz tādiem faktoriem, kā sabiedriskā transporta kvalitāte un komforts. Tā, piemēram, Ādažu novadā 97% aptaujāto ir apmierināti ar sabiedriskā transporta vecumu un izskatu, Bauskas novadā 95% un Kuldīgas novadā – 94%. Jāatzīmē, ka visos pieminētajos novados no 2021. gada 1. augusta pārvadājumi tiek nodrošināti atbilstoši jaunām kvalitātes prasībām, kuras Autotransporta direkcija ir noteikusi jaunajiem pārvadātājiem.

Pētījuma ietvaros tika vērtēti arī dažādi sabiedriskā transporta pakalpojumu aspekti:

 • ar tīrību autobusu salonos visos novados ir apmierināti aptuveni līdzīgs respondentu īpatsvars;
 • ar to, cik autobusa vadītājs ir laipns un izpalīdzīgs, kopumā ir apmierināti visu pētījumā iekļauto novadu respondenti;
 • ar autobusu pienākšanas/ atiešanas precizitāti apmierinātākie ir Augšdaugavas, Bauskas, Kuldīgas un Madonas novadu respondenti, nedaudz mazāk apmierināti ir Ādažu novada respondenti, kur sabiedriskā transporta precizitāti, visticamāk, ietekmē satiksmes intensitāte Rīgā un tās apkārtnē;
 • ar braukšanas ātrumu visapmierinātākie ir Augšdaugavas un Bauskas novada aptaujātie;
 • ar pieejamo brīvo sēdvietu skaitu salonā, iekāpjot pieturvietās, apmierinātākie ir Madonas novada respondenti;
 • ar iespēju norēķināties ar bankas karti apmierinātākie ir Ādažu un Bauskas novadu respondenti, nedaudz mazāk apmierināti ir Madonas novada respondenti, kas ir vienīgais no aptaujātajiem novadiem, kurā vēl nav stājušās spēkā Autotransporta direkcijas noteiktās kvalitātes prasības attiecībā uz sabiedriskā transporta līdzekļiem;
 • ar gaisa temperatūru salonā kopumā apmierinātāki ir Kuldīgas, Bauskas, Madonas un Ādažu novadu respondenti;
 • ar to, kā brauciena laikā tiek pasniegta informācija par gaidāmajām pieturām, visapmierinātākie ir Bauskas novada respondenti.

Visos pētījumā iekļautajos novados lielākā daļa respondentu nav saskārušies ar to, ka autobusa vadītājs braukšanas laikā lieto mobilo telefonu, autobusā nav iespējams norēķināties ar bankas karti, autobuss vispār nepienāk, autobusa vadītājs brauc "agresīvi". Lielākā daļa respondentu nav saskārušies arī ar to, ka autobusa vadītājs rupji izturas pret pasažieriem, autobusa vadītājs brauc pārāk lēni, autobuss ir pārpildīts, šoferis neizsniedz braukšanas biļeti vai izsniedz nepareizu braukšanas biļeti.

Aptaujas datu prezentācija pieejama šeit.

Papildu informācijai:

Viktors Zaķis,

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību vadītājs

Tālr.: + 371 67686485

E-pasts: viktors.zakis@atd.lv


Ieteikt šo rakstu