Latvijas–Krievijas pārstāvji vienojas par papildu universālo autopārvadājumu atļauju apmaiņu

2016.gada 14. un 15.martā Maskavā notika kārtējā Latvijas–Krievijas pārstāvju starptautisko autopārvadājumu komisijas sēde, kurā viens no darba kārtības jautājumiem bija pagājušā gada nogalē veiktās izmaiņas normatīvajos aktos attiecībā uz starptautisko kravu pārvadājumu kārtību Krievijas teritorijā. Komisijas sēdē tika panākta vienošanās par papildu universālo atļauju apmaiņu starp Latviju un Krieviju. Tāpat tika precizēta kārtība attiecībā uz Krievijas kontrolējošo institūciju veiktajām pārbaudēm un transportlīdzekļa vadītājam pieprasītajiem dokumentiem.

Krievijas puse informēja, ka ir izstrādāti grozījumi pavēlē Nr.301, un šobrīd tiek veiktas iekšējās saskaņošanas procedūras starp Krievijas atbildīgajām institūcijām. Noteikumu grozījumi šā brīža redakcijā paredz, ka tiks samazināts dokumentu apjoms, kurus šobrīd Krievijas kontrolējošās iestādes pieprasa transportlīdzekļa vadītājam, piemēram, netiks lūgts uzrādīt preces izcelsmes sertifikātu.

Ņemot vērā, ka kopš šā gada sākuma nebija vienotas pieejas divpusējo atļauju izmantošanā, ir būtiski pieaudzis pieprasījums pēc Krievijas universālajām atļaujām. 2016.gadā Latvija un Krievija apmainījās ar 2500 šādu atļauju, no kurām lielākā daļa jau ir izmantota divpusējiem pārvadājumiem no muitas noliktavām un ostām. Komisijas sēdē tika panākta vienošanās par 1000 papildu universālo atļauju, kuras dod tiesības pārvadāt preces arī no vai uz trešajām valstīm, apmaiņu. Latvijas autotransporta jomas speciālisti tuvāko mēnešu laikā veiks detalizētu universālo atļauju izmantošanas analīzi, un Krievijas puse tik informēta par iegūtajiem rezultātiem.

“Šobrīd Latvija ir pirmā no Baltijas valstīm, kurai bija iespēja tikties ar Krievijas pusi, lai apspriestu autopārvadājumu organizāciju starp abām valstīm pēc pavēles Nr.301 stāšanas spēkā. Tāpat komisijas sēdes laikā vienojāmies par tālāko sadarbību; jau tuvākajā laikā tiek plānota Krievijas pārstāvju vizīte Rīgā, lai informētu attiecīgās nozares speciālistus un pārvadātājus par izmaiņām autopārvadājumu jomā Krievijā,” uzsver Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Latvijas delegācijas sastāvā bija Satiksmes ministrijas, Autotransporta direkcijas un autopārvadājumu asociācijas Latvijas auto pārstāvji. Krievijas delegācijas sastāvā bija Krievijas Transporta ministrijas, Krievijas kontrolējošās institūcijas Rostransnadzor, Autotransporta aģentūras un Krievijas autopārvadātāju asociācijas pārstāvji.  

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Komunikācijas speciāliste
Tālr.: + 371 67686485; + 371 28627003

Ieteikt šo rakstu