Latvijas–Krievijas komisijas sēdē panākta vienošanās par atļauju apmaiņu 2016.gadam un sākotnējo kvotu 2017.gadam; gaidāmas izmaiņas Krievijas likumdošanā un sistēmā Platon

2016.gada 10. un 11.novembrī Latvijā norisinājās Latvijas–Krievijas kopējās komisijas sēde, kuras laikā delegācijas vienojās par turpmāko sadarbību autotransporta pārvadājumu jomā. Ņemot vērā, ka šā gada 10 mēnešos, salīdzinot ar analogu periodu pērn, ir pieaudzis autopārvadājumu apjoms starp abām valstīm, puses vienojās par papildu atļauju apmaiņu 2016.gadam. Tika panākta vienošanās arī par sākotnējo atļauju apmaiņu pārvadājumu veikšanai uz Krieviju 2017.gadā. Tāpat Krievijas delegācija informēja par 2017.gada sākumā gaidāmajiem grozījumiem likumdošanā saistībā ar trešo valstu izcelsmes preču pārvadāšanu divpusējo pārvadājumu ietvaros un plānotajām izmaiņām ceļu maksas iekasēšanas sistēmā Platon. Papildus tam Latvijas un Krievijas delegācijas apmainījās ar informāciju par regulārajiem pasažieru pārvadājumiem starp abām valstīm, uzsverot to attīstību kā prioritāti pasažieru pārvadājumu jomā.

2016.gada 10 mēnešos, salīdzinot ar analogu periodu 2015.gadā, autopārvadājumu apjoms starp Latviju un Krieviju ir nedaudz pieaudzis, līdz ar to abu valstu delegācijas vienojās par papildu 5000 divpusējo/tranzīta atļauju piešķiršanu Krievijas pusei un 500 universālo atļauju, kas derīgas arī autopārvadājumu veikšanai uz un no trešajām valstīm, apmaiņu 2016.gadā. Sēdes laikā tika panākta vienošanās arī par sākotnējo atļauju apmaiņu 2017.gadam – 80 000 divpusējo/tranzīta un 3500 universālo atļauju.

Atsaucoties Latvijas delegācijas lūgumam, Krievijas autotransporta jomas pārstāvji informēja par gaidāmajiem grozījumiem Krievijas valsts likumdošanā saistībā ar trešo valstu izcelsmes preču pārvadāšanu divpusējo pārvadājumu ietvaros. Saskaņā ar sniegto informāciju izmaiņas Krievijas Transporta ministrijas pavēlē Nr.301 Par īpatnību apstiprināšanu trešo valstu kravu starptautiskiem autopārvadājumiem Krievijā stāties spēkā varētu 2017.gada janvārī. Lai nodrošinātu sekmīgu divpusējo autopārvadājumu veikšanu šā gada nogalē, komisijas sēdes laikā Latvijas delegācija iesniedza Krievijas pusei atjaunoto oficiālo muitas noliktavu sarakstu.

Krievijas delegācija informēja, ka 2017.gada sākumā plānots veikt izmaiņas ceļu maksas iekasēšanas sistēmā Platon, paaugstinot esošo tarifu. Federālo koplietošanas autoceļu lietošanas maksas iekasēšanas sistēma Krievijā tika ieviesta 2015.gadā, un tā attiecas uz transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 12 tonnām.

Tikšanās laikā abas delegācijas apmainījās ar informāciju par regulārajiem pasažieru pārvadājumiem starp Latviju un Krieviju. Tika uzsvērts, ka regulārā maršrutu tīkla attīstība ir uzskatāma par prioritāti pasažieru pārvadājumu jomā.

Latvijas delegāciju pārstāvēja Autotransporta direkcija, Satiksmes ministrija, autopārvadātāju asociācija Latvijas Auto un Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija, savukārt Krievijas delegācijā bija pārstāvji no Krievijas Autotransporta aģentūras un autopārvadājumu asociācijas ASMAP.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Komunikācijas speciāliste
Tālr.: + 371 67686485; + 371 28627003

 

 


Ieteikt šo rakstu