Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu četrās maršrutu tīkla daļās iesniegti 32 piedāvājumi

Ņemot vērā, ka Iepirkumu uzraudzības birojs ir noraidījis pārvadātāju iesniegtās sūdzības par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu trīs maršrutu tīkla daļās, ļaujot turpināt iepirkuma procedūru un vērtēt piedāvājumus visās četrās daļās, šodien, 2020. gada 16. septembrī, Iepirkumu komisija uzsākusi iesniegto piedāvājumu vērtēšanu. Kopumā tika saņemti 32 piedāvājumi, kurus iesniedza 10 pretendenti. Papildus tam Iepirkumu komisija, ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja norādītās vadlīnijas, 30 darba dienu laikā pārvērtēs tos punktus, uz kuriem biroja darbinieki ir vērsuši uzmanību saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu konkursu 16 maršrutu tīkla daļās, kas tika izsludināts 2019. gada jūlijā.

Atklāts konkurss par iespēju sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla daļā “Cēsis”, “Limbaži, Sigulda”, “Ogre, Aizkraukle” un “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni” atkārtoti tika izsludināts 2020. gada jūlijā, jo sākotnēji visu pretendentu sagatavotie piedāvājumi neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām. Iepirkumu uzraudzības birojs pievienojās Iepirkumu komisijas lēmumam attiecībā uz trim lotēm. Savukārt ceturtajā lotē (“Jēkabpils”) bija iesniegts tikai viens piedāvājums, ko komisija atzina par nepamatotu, jo vērtēšanas procesā pretendents grozīja finanšu piedāvājumu, savukārt Iepirkumu uzraudzības birojs norādīja, ka šis lēmums ir jāpārvērtē, kas attiecīgi arī tiks darīts.

Vislielākā konkurence ir par iespēju sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla daļā “Cēsis” un “Ogre, Aizkraukle” – uz šo daļu piedāvājumus iesnieguši deviņi pretendenti. Tāpat salīdzinoši daudz piedāvājumu – septiņi – ir par iespēju apkalpot maršrutu tīkla daļu “Jēkabpils, Līvāni, Preiļi” un “Limbaži, Sigulda”. Piedāvājumus iesniedza uzņēmumi, kas iepirkumā pirms tam jau bija startējuši, bet šajā iepirkumā uz visām četrām daļām piedāvājumu iesniedza arī viens jauns uzņēmums – AS “GoBus”.

Kopējais maršrutu tīkla apjoms jeb autobusu nobraukums šajās četrās lotēs ir nedaudz virs 15 miljoniem kilometru gadā, bet autobusu nobraukums visās 16 daļās ir aptuveni 65 miljoni kilometru gadā.

Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021. līdz 2030. gadam paziņoti uzvarētāji 12 no kopumā 16 maršrutu tīkla daļām, un saskaņā ar konkursa rezultātiem pasažieri iegūs augstas kvalitātes pakalpojumus, kas tiks nodrošināti ar autobusiem, kuru vidējais vecums 10 gadu periodā būs mazāks par pieciem gadiem. Informācija par gaidāmajām pieturām autobusos tiks paziņota gan audio formātā, gan vizuāli. Visi transportlīdzekļi būs aprīkoti ar elektronisku maršruta zīmi, drošības jostām, bezvadu internetu (wi-fi), kas izmanto vismaz LTE jeb 4G+ mobilo datu pārraides tehnoloģiju, kā arī tajos būs pieejami bezskaidras naudas norēķini. Trešdaļa autobusu būs aprīkoti ar velosipēdu turētājiem.

Tāpat konkursa rezultātā būtiski palielināsies sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti, jo no 2021. gada vismaz 70% autobusu būs uzstādīts pacēlājs, nodrošinot transportlīdzeklī vismaz vienu vietu, kas paredzēta personai ratiņkrēslā. Pasažieru sēdvietas tiks numurētas ar cipariem, kas ir taktili un kontrastē ar pamatni. Mazinot CO2 izmešu ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti, turpmāk arī sabiedriskā transporta pakalpojumi tiks nodrošināti ar bezizmešu autobusiem; to īpatsvars būs aptuveni 10% no visiem pakalpojumu nodrošināšanā izmantojamajiem autobusiem.

Konkursā tiek vērtēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kur cena veido 40%, bet tehniskais piedāvājums – 60%.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: + 371 67686485

Ieteikt šo rakstu