Kompensēs zaudējumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 2012.gadā (SM)

Valdība, otrdienas, 25.jūnija sēdē lēma par papildus finansējuma piešķiršanu 803 590 LVL apmērā, lai veiktu norēķinu par 2012.gadā sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.

Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā ir grozīti Pārejas noteikumi un noteikts, ka ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos pārvadātāja zaudējumus reģionālos vietējās nozīmes maršrutos par to pakalpojumu pasūtījuma daļu, kas pārsniedz šo pakalpojumu nodrošināšanai paredzēto valsts budžeta līdzekļu ietvaru, par 2012.gadu var kompensēt no valsts budžeta līdzekļiem.

Ar Ministru kabineta rīkojumu nolemts piešķirt Satiksmes ministrijai (SM) 803 590 latus pārskaitīšanai plānošanas reģioniem zaudējumu segšanai par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 2012.gadā, sadalot tos: Latgales plānošanas reģionam 50 013 LVL, Vidzemes plānošanas reģionam 484 910 LVL un Zemgales plānošanas reģionam 268 667 LVL.

Vienlaikus valdība izskatīja SM sagatavoto informatīvo ziņojumu  Par situāciju reģionālajos vietējās nozīmes pasažieru pārvadājumos , kas paredz, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu funkcijas administrēšanas problēmu novēršanai efektīvākais risinājums ir vienota maršrutu tīkla pārzināšana un vienota pakalpojumu organizēšana visā reģionālās nozīmes maršrutu tīklā.

Ir panākta konceptuāla vienošanās par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas modeli un tā darbības pamatprincipiem. Plānots izveidot vienotu sabiedriskā transporta (dzelzceļš un autobusi) tīklu visā valstī ārpus republikas nozīmes pilsētām (vismaz kā pārejas laika risinājums līdz 2020./2021.gadam).

Savukārt vienotas plānošanas realizēšanai tiks izveidota Sabiedriskā transporta padome, kuras sastāvā būs ministriju, plānošanas reģionu un Autotransporta direkcijas (ATD) pārstāvji. Sabiedriskā transporta pasūtījumu visā ārpilsētas maršrutu tīklā veic un līgumus par pakalpojumiem slēdz ATD, uzņemoties arī plānošanas reģionu iepriekš noslēgto līgumu saistības, savukārt plānošanas reģioni nodrošina sabiedriskā transporta vajadzību apzināšanu un nepieciešamo saikni ar pašvaldībām.

 

Informāciju sagatavoja:
Aivis Freidenfelds
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67028013
E-pasts: komunikācijas@sam.gov.lv

Ieteikt šo rakstu