Finansiālās problēmas vietējā satiksmē atrisinātu vienota maršrutu tīkla plānošana (SM)

Diskusija par papildu finansējuma pieprasījumu vietējo pārvadātāju neparedzēto zaudējumu segšanai būtu jāsaista ar jau iepriekš aktualizēto jautājumu par maršrutu plānošanu vienas institūcijas ietvaros.


 


Lai gan plānošanas reģioniem ir pienākums racionāli apsaimniekot no valsts budžeta un pašvaldības budžeta sabiedriskajam transportam iedalītos finanšu līdzekļus, esošā finansējuma ietvaros tas ir izrādījies grūti izdarāms - pērn tikai Rīgas plānošanas reģions un Kurzemes plānošanas reģions iekļāvās 2012.gadam atvēlētajā valsts finansējumā. Mazliet lielāki zaudējumi, nekā sākotnēji paredzēts, radušies Latgales plānošanas reģionam, savukārt Vidzemē un Zemgalē pēc provizoriskiem rādītājiem ir radies iztrūkums gandrīz 770 tūkstošu latu apjomā.


 


Esošais maršrutu plānošanas modelis pierāda, ka atšķirībā no starppilsētu satiksmes, kur sabiedriskā transporta pakalpojumus organizē VSIA Autotransporta direkcija , atsevišķos plānošanas reģionos, organizējot vietējo satiksmi, regulāri rodas līdzekļu iztrūkums. Plānojot pārvadājumus visā reģionālo maršrutu tīklā vienuviet, tiktu iegūta ievērojama valsts budžeta līdzekļu ekonomija, kā rezultātā vismaz daļēji mazinātos pašreizējās finansiālās problēmas (tiktu izveidots vienots, savstarpēji papildinošs maršrutu tīkls, t.sk., novēršot atsevišķu maršrutu dublēšanos, un tiktu piemēroti vienādi plānošanas un tarifu veidošanas principi).


 


Lai to panāktu, Satiksmes ministrija izstrādāja grozījumus Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā , kas paredzēja reģionālo maršrutu plānošanu uzticēt vienai institūcijai Autotransporta direkcijai. Priekšlikums tika atbalstīts Ministru kabinetā, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības nostājas dēļ to noraidīja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.


 


Jāatzīmē, ka šim gadam paredzētais valsts finansējums plānošanas reģioniem ir pat mazliet lielāks nekā savulaik 2012.gadam plānotais. Pērnā gada sākumā vietējās satiksmes nodrošināšanai bija paredzēti 10.55 milj. Ls, savukārt šim gadam vietējiem pārvadājumiem plānotais finansējums ir 10.82 milj. Ls.


 


2012.gada 13.septembrī tika pieņemti grozījumi Likumā par valsts budžetu 2012.gadam, ar kuriem piešķīra papildu finansējumu plānošanas reģioniem 0.73 milj. Ls apmērā 2011.gadā nesegto zaudējumu segšanai pārvadātājiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā. Plānošanas reģioniem dotācijas tika pārskaitītas 2012.gada oktobrī. Pērnā gada decembrī tika sagatavots 2012.gadā papildu nepieciešamā valsts budžeta finansējuma pieprasījums, tai skaitā arī plānošanas reģioniem, taču Ministru kabinetā netika atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana plānošanas reģionu zaudējumu segšanai par 2012.gadu.


 


 


Informāciju sagatavoja:


Elīna Balgalve


Satiksmes ministrijas


Komunikācijas nodaļas vadītāja


Tālrunis: 67028274


e-pasts: elina.balgalve@sam.gov.lv


Ieteikt šo rakstu