ETMK atļauju sadale 2015. gadam

Informējam, ka ir apstiprināts 2015.gada ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā ar vismaz EURO V drošiem un EURO VI drošiem atbilstošiem transportlīdzekļiem, sadales saraksts.

 

Ir apstiprināts 2015.gada ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā ar vismaz EURO V drošiem un EURO VI drošiem atbilstošiem transportlīdzekļiem, papildu sadales saraksts (20.11.2015.).

 

Atgādinām, ka ETMK atļauju saņemšanas termiņš 2015.gadam ir 2015.gada 1.novembris.

 

Lai saņemtu ETMK atļauju uzņēmuma pārstāvim līdzi jābūt:

1)    Uzņēmuma zīmogam;

2)    Spiedogam ar uzņēmuma rekvizītiem;

3)    Pilnvara, ja pārstāvim nav paraksta tiesības.

 

Valsts SIA Autotransporta direkcija informē, ka š.g. 25. un 26.septembrī Parīzē Starptautiskā transporta foruma darba grupas sēdes laikā Krievijas Federācijas transporta ministrijas pārstāvji paziņoja, ka 2015.gadā pārvadājamiem uz Krievijas ir derīgas 16 ETMK atļaujas no bāzes kvotas.

 

Iesnieguma veidlapa, kura paredzēta, lai pieteiktos ETMK atļaujām, kas derīgas Austrijas, Itālijas un Krievijas teritorijā, izmantojot EURO V drošos automobiļus un iesnieguma veidlapa iekļaušanai ETMK atļauju bez KRIEVIJAS pretendentu sarakstā pievienotas pielikumā.

 

2015. gadā Latvijai ETMK daudzpusējo atļauju bāzes kvota ir 155 atļaujas.

2015.gadā Latvijas pārvadātājiem pieejami šādi ETMK atļauju veidi un to skaits:

  • EURO III drošiem   automobiļiem - 70 gada ETMK atļaujas un 120 īstermiņa ETMK atļaujas (bez tiesībām veikt pārvadājumus uz/no Krieviju/-as) izsniedz, pamatojoties uz pārvadātāja iesniegumu;

  • EURO IV drošiem   automobiļiem - 186 gada ETMK atļaujas un 288 īstermiņa ETMK atļaujas (bez tiesībām veikt pārvadājumus uz/no Krieviju/-as) izsniedz, pamatojoties uz pārvadātāja iesniegumu;

  • EURO V drošiem   automobiļiem - 300 gada ETMK atļaujas un 1200  īstermiņa ETMK atļaujas no kurām 80 gada un 960 īstermiņa atļaujas, kas derīgas pārvadājumiem uz Krieviju.

 

Konsultācijas par ETMK atļauju sadali 2015.gadam sniedz:

  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja Indra Gromule, 303.kabinets, tālrunis 67686458;

  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītājas vietniece Lolita Zajančkovska, 318.kabinets, tālrunis 67686459. 


Ieteikt šo rakstu