ES Oficiālajā Vēstnesī publicēta informācija par 2019. gadā gaidāmo sabiedriskā transporta pakalpojumu konkursu

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta informācija par to, ka 2019. gadā ir gaidāms konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2030. gada 31. decembrim. Plānots, ka kopējais maršrutu tīkls tiks iedalīts 17 līdz 19 daļās. Līgums ar pārvadātājiem, kas uzvarēs konkursā, tiks slēgts uz 10 gadiem.

Ņemot vērā, ka esošais līgums ar autobusu pārvadātājiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu būs spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim, plānots, ka 2019. gada aprīlī tiks sludināts jauns konkurss par pakalpojumu sniegšanu no 2021. gada. Saskaņāar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, ES Oficiālajā Vēstnesī vismaz gadu pirms sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas konkursa izsludināšanas ir jānopublicē informācija par maršrutu tīkla apjomu, sadalījumu maršrutu tīkla daļās, plānoto autobusu nobraukumu gadā katrā no daļām un to, uz cik ilgu laika periodu tiks slēgts līgums ar pārvadātājiem. 

2018. gada 6. aprīļa Sabiedriskā transporta padomes sēdē tika atbalstīts Autotransporta direkcijas priekšlikums sadalīt visu reģionālo autobusu maršrutu tīklu 17 daļās. Padome lēma, ka nobīde var būt divu maršrutu tīkla daļu ietvaros, un tas nozīmē, ka maksimālais to skaits var sasniegt 19. Kopējais autobusu maršrutu tīkla apjoms jeb autobusu nobraukums vienā gadā sastādīs aptuveni 72 miljonus kilometru. Tāpat ES Oficiālajā Vēstnesī tika publicēta informācija par to, ka līgums ar pārvadātājiem, kas būs uzvarējuši konkursā, tiks slēgts uz 10 gadiem.

Šobrīd sabiedriskā transporta kvalitāte reģionālajā maršrutu tīklā ir ļoti atšķirīga, bet pats maršrutu tīkls – pārāk sadrumstalots, jo laika posmā no 2008. līdz 2016. gadam ir bijis pārāk daudz sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītāju, un katrs no tiem ir uzstādījis atšķirīgas prasības, kā un kādā kvalitātē nodrošināt pasažieru pārvadājumus. Arī maršrutu tīkla daļas, ko pārvadātāji apkalpo arī šobrīd, tika veidots, balstoties uz tādu valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu, kāds šobrīd vairs nepastāv.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: + 371 67686485

Ieteikt šo rakstu