Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)

Eiropas Ekonomikas Komisija

Eiropas Nolīgums

ADR      I. un II. sējums

Piemērojams no 2019.gada 1.janvāra

Par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

2019. gada grāmatas pirmo un otro daļu angļufranču un krievu valodās atrodami interneta vietnē: http://www.unece.org/...

Sīkāku informācija par bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.

Informējam, ka ir iespēja iegādāties normatīvo dokumentu sakopojuma Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) 2017.gada redakciju latviešu valodā.

Viena komplekta cena bez PVN - 49.80 eiro.

Komplekts iegādājams direkcijas Klientu zālē, Vaļņu ielā 30, 3.stāvā.


Ieteikt šo rakstu