Divkāršojas pasažieru skaits, kuri izmanto 3+ Ģimenes karti. Pieaug arī ar vilcieniem pārvadāto pasažieru skaits.

Šī gada deviņos mēnešos ir divkāršojies sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru skaits, kuri izmanto 3+ Ģimenes karti. Daudzbērnu ģimeņu locekļi reģionālajos autobusu un vilcienu maršrutos šogad pārvadāti 545 tūkstošus reižu, veidojot 1.5% no kopējā pārvadāto pasažieru skaita. Kopumā autobusos un vilcienos pārvadāto pasažieru skaits sasniedza 35.5 miljonus pasažieru, un tas ir par 1,6% vairāk, salīdzinot ar pagājušo gadu, liecina Autotransporta direkcijas apkopotie statistikas dati.

3+ Ģimenes karte tika ieviesta pagājušā gada 1.jūlijā, un tā sniedz iespēju daudzbērnu ģimenes locekļiem saņemt atlaides braucieniem sabiedriskajā transportā. No šī gada septembra atbilstoši  MK noteikumiem Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” atlaižu apmērs tika palielināts, un šobrīd daudzbērnu ģimenes locekļi var saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 50 % apmērā (līdzšinējo 25% vietā) no brauciena biļetes pilnas cenas  un 40 % apmērā (līdzšinējo 20% vietā) no abonementa biļetes cenas reģionālās nozīmes maršrutos. Savukārt skolēniem un studentiem, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu, no šī gada septembra piešķirta atlaide 90% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas. Tā rezultātā septembrī par 72% jeb 42 tūkstošiem pieauga ar autobusiem un vilcieniem pārvadāto daudzbērnu ģimenes locekļu skaits, salīdzinot ar augustu. Kā rāda statistika, daudzbērnu ģimenes arvien aktīvāk izmanto 3+ Ģimenes karti atlaižu saņemšanai sabiedriskajā transportā, un piecpadsmit mēnešu laikā kopš 3+ Ģimenes kartes ieviešanas pārvadāto daudzbērnu ģimenes locekļu skaits ir gandrīz desmitkāršojies (skat. 1. attēlu).

1.attēls. Pārvadātie daudzbērnu ģimenes locekļi reģionālajos maršrutos 2017. un 2018. gadā

Šī gada deviņos mēnešos ar sabiedrisko transportu tika pārvadāti 35.5 miljoni pasažieru, no kuriem 61% izmantoja autobusu un attiecīgi 39 % – vilcienu. Minētajā periodā, salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo laika posmu, vērojams pasažieru skaita pieaugums par 1.6%, un to veido ar vilcieniem pārvadāto pasažieru skaita pieaugums. Vilcienu pasažieru skaits šī gada deviņos mēnešos pieauga par 4.6%, sasniedzot 13.7 miljonus pasažieru. Ar autobusiem pārvadāto pasažieru skaits saglabājās gandrīz nemainīgs – 21.78 miljoni. Pasažieru skaita pieaugums vilcienu satiksmē skaidrojams ar ilgstoši silto laiku no maija līdz septembrim, un tādēļ iedzīvotāji aktīvi izmantoja vilcienu, lai dotos atpūsties; īpaši aktuāls bija Jūrmalas virziens. Vidējais viena pasažiera ar vilcienu nobrauktais kilometru skaits bija 32 km. Ievērojami garāku attālumu iedzīvotāji nobrauca starppilsētu autobusu maršrutos – vidējais viena pasažiera ar autobusu nobrauktais kilometru skaits šī gada deviņos mēnešos sasniedza 67 km. Vietējās nozīmes autobusu maršrutos tie ir 17,6 km. Vidēji ar autobusu viens pasažieris nobrauca 36 km.

Sabiedriskā transporta apgrozījums 2018.gada deviņos mēnešos veidoja 82.7 miljonus eiro, no kuriem 42.6 miljoni eiro bija pārvadātāju ieņēmumi no pārdotajām biļetēm un 40.1 miljons eiro valsts budžeta dotācija, no kuras 6.78 miljonus eiro veido pārvadātājiem izmaksātā kompensācija par pasažieriem piešķirtajiem braukšanas maksas atvieglojumiem (skat. 2.attēlu).

2.attēls. Sabiedriskā transporta pārvadātāju ieņēmumi 2018. gada 9 mēnešos, milj. EUR

*Kompensācija par braukšanas atvieglojumiem

Papildu informācijai:

Inese Krūmiņa
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: + 371 67686485

 


Ieteikt šo rakstu