Autotransporta direkcija sludinās jaunu iepirkumu pārvadājumu nodrošināšanai “Cēsu” un “Siguldas, Limbažu” maršruta tīkla daļās

Pamatojoties uz Administratīvās rajona tiesas spriedumu attiecībā uz AS “Nordeka” sagatavošanās laika līguma izpildes pagarināšanu, Autotransporta direkcija izsludinās jaunu iepirkumu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai maršruta tīkla daļās “Cēsis” un “Sigulda, Limbaži”. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Administratīvās tiesas spriedumā norādītajiem faktiem, kā arī Konkurences padomes iepriekš atklāto karteli, kura viens no dalībniekiem bija uzņēmums “Nordeka”.

Lai gan ir liela iespējamība, ka lēmums tiks pārsūdzēts Augstākajā tiesā, Administratīvās tiesas spriedumā norādītie fakti ATD ieskatā ir pietiekami, lai lemtu par līguma laušanu.   Tāpat esošā situācija ilgtermiņā varētu apdraudēt pasažieru pārvadājumu nepārtrauktību minētajās tīkla daļās, ko ATD apņēmusies nekādā gadījumā nepieļaut.

Autotransporta direkcija atgādina, ka šī gada 2. martā ir saņēmusi Administratīvās rajona tiesas spriedumu, kurā tika izskatīts jautājums par Autotransporta direkcijas tiesībām pagarināt AS “Nordeka” sagatavošanās laiku līguma izpildei maršrutu tīkla daļā “Cēsis” un “Sigulda, Limbaži”. Lai gan atsevišķi spriedumā norādītie secinājumi Autotransporta direkcijas ieskatā ir diskutējami, tomēr tiesas viedoklis ir prioritārs un direkcija to respektē.

Tāpat Autotransporta direkcija informē, ka uzņēmuma CATA un juridiskā biroja Sorainen izplatītajā paziņojumā ir sniegta nepatiesa informācija par tiesas spriedumu. Informējam, ka plānotā kompensācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīkla daļā “Cēsis” sastāda 27.72 miljoni eiro, savukārt maršrutu tīkla daļā “Sigulda, Limbaži” – 32.29 miljoni eiro. Minētās summas ir aprēķinātas visam iepirkuma līguma periodam – desmit gadiem. Ņemot vērā, ka līgumu izpilde nav uzsākta, nekādi maksājumi šo līgumu ietvaros AS “Nordeka” nav veikti.Papildu informācijai:

Viktors Zaķis,

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību vadītājs

Tālr.: + 371 67686485

E-pasts: viktors.zakis@atd.lv


Ieteikt šo rakstu