Autotransporta direkcija saņem sertifikātu par atbilstību jaunajam starptautiskajam ISO kvalitātes standartam

Saskaņā ar sertifikācijas organizācijas SIA Bureau Veritas Latvia veikto auditu Autotransporta direkcija saņēmusi sertifikātu, kas apliecina, ka uzņēmums rūpējas par sniegto pakalpojumu kvalitāti, uzturot starptautiskajam ISO 9001:2015 standartam atbilstošu kvalitātes vadības sistēmu. Autotransporta direkcija nepilna pusgada laikā nodrošinājusi veiksmīgu attiecīgās sistēmas pāreju uz atjaunoto ISO standarta versiju. Kvalitātes vadības sistēma Autotransporta direkcijā tiek uzturēta un nepārtraukti pilnveidota kopš 2008.gada.

Audita laikā tika veiktas intervijas ar visu daļu darbiniekiem, tostarp ar Autotransporta direkcijas valdi, un tika vērtēta dokumentu atbilstība noteiktā standarta prasībām. Neatkarīgi auditori novērtēja direkcijas darbinieku izpratni par riskiem, veicot savus darba pienākumus, un aktīvo iesaistīšanos kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanā. Ieklausoties auditoru ieteikumos, Autotransporta direkcija strādā pie vadības pārskatu pilnveidošanas.

“Kvalitātes standartu ieviešana ir loģisks solis jebkura uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības pamatā. Arī mums, direkcijas darbiniekiem, ikdienā strādājot ar pasažieru un kravu pārvadātājiem, sabiedriskā transporta pasažieriem, pašvaldību pārstāvjiem, ir jārūpējas par nemitīgu mūsu darbības uzlabošanu. Esam uzsākuši virkni projektu, kas atvieglos mūsu klientu ikdienu, – drīzumā pilnībā ieviesīsim e-pakalpojumu sistēmu, strādājam pie abonementa biļešu, vienotās biļetes ieviešanas, maršrutu tīkla digitalizācijas utt., un visos šos projektus iespējams realizēt, vadoties pēc vienotas kvalitātes vadības sistēmas,” uzsver Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

2015.gada septembrī tika publicēts jauns starptautiskais ISO 9001:2015 standarts, kas ir fokusēts uz darba rezultātu, vadoties pēc vairākiem pamatprincipiem – orientācija uz klientu, vadības līdzdalība uzņēmumā notiekošo procesu realizēšanā, darbinieku iesaistīšana dažādu lēmumu pieņemšanā, vienota procesu vadība, nepārtraukti uzlabojumi uzņēmuma darbībā, uz faktiem balstītu lēmumu pieņemšana, veiksmīga savstarpējā sadarbība. Publicējot jauno standarta redakciju, tika noteikts trīs gadu ilgs pārejas periods, un Autotransporta direkcijas darbiniekiem izdevies nodrošināt veiksmīgu kvalitātes vadības sistēmas pāreju uz jauno standartu nepilna pusgada laikā.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Komunikācijas speciāliste
Tālr.: + 371 67686485

Ieteikt šo rakstu