Autotransporta direkcija atzīmē savas pastāvēšanas divdesmito gadadienu

Šā gada 15.oktobrī Autotransporta direkcijai, sākotnēji dibinātai ar nosaukumu Autotransporta valsts inspekcija, apritēja divdesmit gadi.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Normunds Narvaišs izsaka gandarījumu par to, ka neskatoties uz viedokļu dažādību Autotransporta direkcija šo gadu gaitā realizē kompetentu un pamatotu rīcību: Mums rūp mūsu klientu un sadarbības partneru domas un noskaņojums; mēs patiesi vēlamies veicināt Latvijas pārvadātāju ekonomisko darbību!

Par direkcijas izveides laiku tiek uzskatīts 1993.gada 15.oktobris, kad ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu tiek izveidota jauna valsts pārvaldes institūcija Autotransporta valsts inspekcija , turpinot Satiksmes ministrijas darbu autotransporta nozares darba organizācijas uzlabošanas jomā un nododot pārraudzības iestādēm daļu no ministrijai neraksturīgām valsts pārvaldes funkcijām. Direkcijas izveides laikā par institūcijas direktoru tika nozīmēts Laimonis Purmalis.

1996.gada augustā izveidota Satiksmes ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes institūcija Autotransporta direkcija . 1999.gada 1.februārī izveidota Satiksmes ministrijas pārziņā esoša neprivatizējama bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (BOV SIA) Autotransporta direkcija . 2004.gada oktobrī valdība pieņem lēmumu pārveidot BOV SIA Autotransporta direkcija par valsts kapitālsabiedrību - Valsts SIA Autotransporta direkcija .

Neraugoties uz strukturālajām izmaiņām, Autotransporta direkcijas uzdevums ir bijis viens - panākt vienotu valsts politiku autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas un starptautisko autopārvadājumu jomā un kontrolēt pieņemto lēmumu un citu normatīvo dokumentu izpildi. Institūcijai līdz šim brīdim ir bijuši tikai trīs vadītāji - Laimonis Purmalis, Andris Lubāns un pašreizējais valdes priekšsēdētājs Normunds Narvaišs.

1995.gadā institūcija uzsāka pasažieru pārvadājumu kontroli, bet sākot ar 1996.gadu veica komercpārvadājumu kontroli paplašinātā apjomā. No 2006.gada 1.janvāra šis darbs tika uzticēts valsts tiešās pārvaldes iestādei Autotransporta valsts inspekcija . Ar 2011.gada 1.aprīli autopārvadājumu kontroles funkcijas veic Valsts policija.

2006.gadā direkcija uzsāk darbību, kas saistīta ar LR Satiksmes ministrijas deleģēto uzdevumu izpildi sabiedriskā transporta jomā un tās reformas sagatavošanu.

Par godu Autotransporta direkcijas apaļajai jubilejai Satiksmes ministrija pasniedza atzinības rakstus vairākiem kapitālsabiedrības darbiniekiem: Izoldai Beļskai, Dedzim Andrejam Broderam, Mārtiņam Gailim, Kristīnei Grīviņai, Indrai Gromulei un Annai Laganovskai. Atzinības rakstus direkcijas darbiniekiem pasniedza arī uzņēmuma vadība - tos saņēma: Lidija Gļebovska, Anita Kurpniece, Dace Krēsliņa, Eiženija Lauce, Aiga Ludiņa, Anda Peiseniece, Vivina Rušeniece Dzintra Strautmane, Anita Šteinerte, Māris Vaics, Ināra Briksne, Māris Kalsnavs, Lolita Zajančkovska, Vizma Ļeonova, Sanita Mince, Vanda Kairo, Maija Sērdiene un Uldis Rozenbergs.

 

Sandra Maļuha
VSIA "Autotransporta direkcija"
komunikācijas speciāliste
tālrunis: 67686485; 26590229

Ieteikt šo rakstu