Autotransporta direkcija atkārtoti aicina pasažieru pārvadātājus pieteikties komercmaršrutu apkalpošanā un izveidē

Ņemot vērā Sabiedriskā transporta padomes apstiprinātos maršrutus, kuros paredzēts pasažieru pārvadāšanu veikt uz komerciāliem principiem, Autotransporta direkcija atkārtoti aicina pārvadātājus pieteikties minēto maršrutu apkalpošanā. Tāpat, ņemot vērā vēlmi apzināt un padziļināti analizēt citus potenciālos reģionālās nozīmes maršrutus (reisus), kuros turpmāk sabiedriskā transporta pakalpojumi varētu tikt sniegti uz komerciāliem principiem, Autotransporta direkcija aicina pārvadātājus iesniegt arī informāciju, kādā reģionālās nozīmes maršrutā komerciālie reisi varētu tikt sniegti, kāds varētu būt šo reisu skaits un apjoms, kā arī laiku, kad pārvadātājs varētu uzsākt šo maršrutu (reisu) apkalpošanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 486 “Noteikumi par iekšzemes regulārajiem pasažieru komerciālajiem pārvadājumiem ar autobusu” 5. punktu jauna komerciālā maršruta (reisa) izveidošanu vai esoša komerciālā maršruta (reisa) grozīšanu var ierosināt Sabiedriskā transporta padome, pārvadātājs, kā arī jebkura juridiska vai fiziska persona, pamatojot ierosināto izmaiņu nepieciešamību.

Atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes lēmumiem pārvadātāji var iesniegt pieteikumus reisu apkalpošanai uz komerciāliem principiem maršrutos Rīga – Daugavpils, Rīga – Salaspils, Rīga – Sloka, Rīga – Jaunķemeri, Rīga – Olaine, Rīga – Jelgava, Rīga – Ogre un Rīga – Sigulda. Savukārt maršruts (reiss), kurā var tikt izrādīta interese sniegt komerciālos sabiedriskā transporta pakalpojumus, var arī nebūt starp iepriekš piedāvātajiem maršrutiem, bet, piemēram, Rīga – Rēzekne, Rīga – Valmiera, Rīga – Liepāja u.tml.

 

Vienlaikus Autotransporta direkcija atgādina, ka, veicot sabiedriskā transporta pakalpojumus uz komerciāliem principiem:

  • Pārvadātājs pats nosaka pārvadājuma (biļetes) cenu;
  • Iespēja veikt grozījumus reisos – kursēšanas grafikos, shēmās un apkalpojamo pieturu klāstā, galapunktos;
  • Pārvadātājs var ierosināt neierobežotu jaunu reisu skaitu, ko izpildīt;
  • Pārvadātājam jāizpilda minimālās tehniskās transportlīdzekļu un kvalitātes prasības reisu apkalpošanā*.

 

Papildu informācijai:

Viktors Zaķis,

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību vadītājs

Tālr.: + 371 67686485

E-pasts: viktors.zakis@atd.lv 

 

Sk. Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 486 “Noteikumi par iekšzemes regulārajiem pasažieru komerciālajiem pārvadājumiem ar autobusu” III, IV un V nodaļu.

 


Ieteikt šo rakstu