Autopārvadātājus uzskaitīs vienotā reģistrā (SM)

Ar 2013. gadu visā Eiropas Savienībā (ES) tiks izveidots vienots autopārvadātāju reģistrs, kurā apkopos informāciju par visiem reģistrētajiem autopārvadātājiem un to izdarītajiem pārkāpumiem.

Atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus, kas otrdien, 21. februārī, tika pieņemti valdībā, informāciju par Latvijā licencētajiem autopārvadātājiem reģistrā uzturēs VSIA Autotransporta direkcija (ATD).  

ATD varēs elektroniski piekļūt citu dalībvalstu kompetento iestāžu attiecīgajai informācijai, kā arī sniegt datus par Latvijas pārvadātājiem. Jaunais reģistrs nodrošinās informācijas apmaiņu arī par tiem pārvadātājiem un pārvadājumu vadītājiem, kuriem par izdarītajiem pārkāpumiem ir anulēta licence. Ja pārvadātājam kādā no ES valstīm licence būs anulēta, tad citā ES valstī to nedrīkstēs izsniegt, kamēr ierobežojums tās saņemšanai nebūs beidzies tajā valstī, kurā licence tika anulēta.

Izstrādātie MK noteikumi aizstās divus esošos MK noteikumus (2005. gada 8. februāra noteikumi Nr.120 un 2006. gada 4. aprīļa noteikumi Nr.250), kas bija pieņemti, pamatojoties uz Eiropas Savienības direktīvu, ko atceļ ES regula 1071/2009.

Speciālās atļaujas (licences) komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu arī turpmāk izsniegs ATD, savukārt autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikātus turpinās izsniegt Satiksmes ministrija. Piekļuve autopārvadājumu tirgum ir iespējama, ja pārvadātājs ir saņēmis licenci, bet, lai veiktu starptautiskos autopārvadājumus, nepieciešams saņemt arī ES Kopienas atļauju.

Jaunā kārtība paredz, ka pārvadātājiem licences vai licences kartītes saņemšanai iesniegumam nebūs jāpievieno dokumentu noraksti un informācija, kas ir citu valsts institūciju rīcībā un licence tiks izsniegta uz 10 gadiem līdzšinējo 5 gadu vietā.

21. februārī valdībā tika pieņemti arī MK noteikumi Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā . Visus šos dokumentus Latvijā izsniedz ATD. Arī šis noteikumu projekts izstrādāts, ņemot vērā jauno ES regulu 1072/2009 un 1073/2009 prasības. Atbilstoši regulas normām turpmāk autovadītāja atestātu vajadzēs saņemt tikai tiem autovadītājiem, kas nav ES dalībvalstu valstspiederīgie.

2012. gada 1. janvārī, pēc ATD datiem, Latvijā bija 5213 licencēti autopārvadātāji, no tiem 3856 pārvadātāji ir saņēmuši Eiropas Kopienas (EK) atļaujas. To rīcībā ir 19516 autotransporta līdzekļu, kuriem izsniegtas 7180 licences kartītes un 12336 EK atļaujas kopijas. Tāpat izsniegti 5158 autovadītāju atestāti starptautiskajiem autopārvadājumiem ar autotransportu.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve
Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67028274

Ieteikt šo rakstu