Atbilstoši ES prasībām precizē normatīvo regulējumu attiecībā uz bīstamajām kravām

Šodien, 4.jūlijā Ministru kabinets (MK) atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos priekšlikumus normatīvā regulējuma attiecībā uz bīstamajām kravām precizēšanai atbilstoši Eiropas Savienības (ES) prasībām.

Atbilstoši Bīstamo kravu aprites likuma pārejas noteikumu 4.punktam, SM izstrādājusi jaunus MK noteikumus "Drošības konsultantu (padomnieku) noteikumi bīstamo kravu autopārvadājumu un dzelzceļa pārvadājumu jomā", kas nosaka prasības drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšanai un eksaminācijas kārtību, kā arī prasības attiecībā uz konsultantu (padomnieku) apmācību kursiem un to uzraudzību. Iepriekš šo jomu reglamentēja MK noteikumi Nr.156 “Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā”.

Izstrādātie grozījumi MK Nr. 674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi" atbilstoši ES likumdošanas prasībām precizē bīstamo kravu klašu nosaukumu atbilstību starptautiskajos dokumentos lietotajiem nosaukumiem, kā arī papildus iekļauj nosacījumu par bīstamo vielu pārvadājoša transportlīdzekļa atbilstības sertifikāta nepieciešamību pārvietojamām sprāgstvielu ražošanas vienībām.

Savukārt izstrādātie grozījumi MK noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu" nodrošina nacionālā regulējuma atbilstību ES likumdošanas prasībām, precizējot bīstamo kravu klašu nosaukumu atbilstību starptautiskajos dokumentos lietotajiem nosaukumiem.

 

Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļa

Tel. 67028003

e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv


Ieteikt šo rakstu