Apstiprināta jauna reģionālā sabiedriskā transporta biļešu un tarifu sistēma

Sabiedriskā transporta pakalpojuma kvalitātes prasības Latvijā pēdējos gados ir pieaugušas – laika posmā no 2021. gada 7 Latvijas reģionālo autobusu maršrutu tīklos autobusu vidējais vecums nepārsniedz 5 gadus, uzlabots komforta līmenis (ventilācijas un apkures iekārtas, lai salonā gaisa temperatūra būtu robežās no +160C līdz +240C atbilstoši sezonai, 67% autobusu pielāgoti personu ar kustību traucējumiem pārvadāšanai, elektroniska maršruta zīme, informācija par pieturām paziņota audio un vizuālā formātā, 36% autobusu aprīkoti ar velo turētājiem, visas sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, lielāks attālums starp sēdvietām, bezmaksas wi-fi un bezskaidras naudas norēķini), šī gada decembrī pasažierus sāk apkalpot jaunie elektrovilcieni, savukārt 2024. un 2025. gadā atbilstoši jaunām kvalitātes prasībām pasažierus sāks apkalpot vēl 7 Latvijas reģionālo autobusu maršrutu tīklos Latvijā. Lai valsts varētu nodrošināt augstu pakalpojuma kvalitāti, kurā ietilpst arī sabiedriskā transporta biļešu sistēma, arī turpmāk, Sabiedriskā transporta padome (STP) šodien kārtējā sēdē apstiprināja jaunu reģionālā sabiedriskā transporta (autobusi un vilcieni) biļešu un tarifu sistēmu, kas ir solis virzienā – viens tarifs, viena biļete, viens maršrutu tīkls. Tāpat STP šodien apstiprināja, ka jaunā tarifu sistēma spēkā stāsies pakāpeniski no 2024. gada 1. aprīļa līdz pat 2025. gada vidum, jo tās ieviešanai ir nepieciešama visu informatīvo sistēmu savstarpēja salāgošana un vienotās biļešu noliktavas integrēšana kopējā transporta biļešu sistēmā, kas ir darbietilpīgs process.

 

Jaunās tarifu un biļešu sistēmas veidošanas principi

 1. Tarifa izlīdzināšana autobusu pārvadājumos. Tiek ieviests vienots tarifs, lai izlīdzinātu esošās tarifu atšķirības starp dažādiem reģioniem un dažādas nozīmes maršrutiem, kur biļetes cena par vienu un to pašu veikto attālumu ir dažāda.

 1. 30 dienu biļete regulārajiem pasažieriem. Līdz šim mēnešbiļetes vilcienos tika izmantotas 10% braucienu, bet reģionālajos autobusos – 4%. Ja esošā mēnešbiļete vilcienā pasažierim atmaksājās pēc 33 braucieniem un autobusā pēc 41 brauciena, pēc jaunās tarifu sistēmas ieguvums pasažierim vilcienos un autobusos būs jau no 21. brauciena. Ar šo tiks atalgoti sabiedriskajam transportam lojālie klienti, kuri sabiedrisko transportu lieto bieži.
 2. Biļete Vilciens+. Lai stiprinātu sabiedriskā transporta sistēmā vilcienu kā mugurkaulu un veicinātu pārsēšanos uz sabiedrisko transportu, no 2024. gada vidus tiks ieviesta jauna biļete Vilciens+, ar kuru varēs braukt īsos braucienos ar autobusu uz vai no vilciena pieturas punkta bez papildus maksas.
 3. Zonas princips. Turpmāk ar to pašu biļeti, kas iegādāta izmantošanai vilcienā A zonā, varēs braukt ar jebkuru vilcienu tās pašas zonas ietvaros. Savukārt ar biļeti, kas iegādāta jebkurā citā zonā (B, C, D, E) vai ārpus tās (dīzeļvilcieni), varēs braukt līdz jebkurai pieturai A zonas ietvaros pēc pasažiera izvēles.
 4. Transportlīdzeklī dārgāk. Lai atvieglotu autobusu vadītāju darbu un paaugstinātu drošību, pie autobusu vadītāja iegādātās biļetes turpmāk pasažieriem būs jāiegādājas par paaugstinātu maksu. Arī pie vilciena konduktora iegādātās biļetes būs par paaugstinātu maksu (piemaksa, iegādājoties biļeti pie vilciena konduktora, būs 1.00 eiro).
 5. E-vidē – lētāk. Elektroniski iegādātās biļetes mobilajās aplikācijās un internetā pasažieriem kļūs lētākas. Mērķis ir mainīt pasažieru paradumus un veicināt biļetes neiegādāties pie vadītāja vai kasēs.
 6. Vienkāršots biļešu klāsts. Jaunajā tarifu sistēmā biļešu klāsts ir kļuvis vienkāršāks un pārskatāmāks. Pasažieri varēs izvēlēties sev piemērotāku biļešu veidu no 8 biļešu veidiem vilcienos un 7 reģionālajos autobusos.
 7. Salāgots vilcienu un autobusu biļešu klāsts. Līdz šim biļešu klāsts vilcienos un autobusos bija atšķirīgs. Virzoties un vienoto biļešu sistēmu, jaunajā tarifu sistēmā vilcienu un reģionālo autobusu biļešu klāsts ir salāgots. Piemēram, reižu skaita biļete turpmāk būs pieejama gan vilcienos, gan autobusos.
 8. Brauciena minimālā maksa. Jaunajā tarifu sistēmā tiek saglabāts minimālās maksas princips, taču, lai šo tarifu salāgotu ar valstspilsētu sabiedriskā transporta sistēmām, tiek noteikta minimālā braukšanas maksa: Rīgā – 1,50 eiro, citās valsts pilsētās – 1,00 eiro un ārpus valsts pilsētām – 0,70 eiro.
 9. Nekonkurēt ar pilsētas tarifiem. Virzoties uz integrētu sabiedriskā transporta tīklu, braukšanas maksa reģionālajā sabiedriskajā transportā tiks salāgota ar braukšanas maksu valstspilsētās.

Jaunās tarifu sistēmas izstrādes pamatojums

Darbs pie jaunas reģionālās sabiedriskā transporta tarifu sistēmas sākās šī gada sākumā, un to noteica Ministru kabineta 2023.gada 13.janvāra sēdē pieņemtais lēmums, ar kuru Satiksmes ministrijai tika dots uzdevums sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem kompensācijas apjoma samazināšanai, lai risinātu jautājumu par papildu nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumu segšanai. Minēto uzdevumu var izpildīt gan optimizējot reģionālā sabiedriskā transporta maršruta tīklu, kas arī tika darīts un kopējais maršruta tīkls kopš 2019. gada ir samazināts par 10% jeb 7,91 miljoniem kilometru, gan pārskatot esošo tarifa sistēmu un izstrādājot jaunu.

Tarifu veidošanas vēsture

Esošā reģionālā sabiedriskā transporta tarifu sistēma Latvijā ir spēkā kopš 2020. gada, taču arī pirms tam tā praktiski nav tikusi reformēta. Ieskatam – 2012. gadā tika standartizēta starppilsētu autobusu tarifu veidošana – iekāpšanas maksa atkarībā no pilsētas  un maksa par kilometru. 2015. – 2016. gadā tika uzsākts vietējās nozīmes autobusu tarifu vienādošanas process (līdz 2014. gadam vietējās nozīmes pārvadājumi bija rajona padomju/ plānošanas reģionu pārziņā). 2016. gada 1. aprīlī Latvijā ieviests zonu tarifs dzelzceļa pārvadājumos elektrificētajā zonā, savukārt neelektrificētajā zonā saglabāts tarifs par kilometru. Pēdējās izmaiņas tarifu izmaiņās reģionālajos sabiedriskā transporta maršrutos datējamas ar 2020. gada 15. janvāri, kad visos reģionālās nozīmes pārvadājumos palielināta braukšanas cena neatkarīgi no attāluma par 0,10 EUR. Vilcienu pārvadājumos biļetes cenai virs 1,90 EUR palielinājums tika noteikts par 0,20 EUR vairāk. Informācijai – vidējā maksa, ko veic pasažieris reģionālās nozīmes pārvadājumos no 2015. gada līdz 2023. gadam:

Resursu izmaksu pieaugums

Sabiedriskā transporta pakalpojumu izdevumu kopums pēdējos divos gados ir mainījies, ko, galvenokārt, ir ietekmējusi energoresursu sadārdzināšanās, vienlaikus veicinot arī patēriņa cenu kāpumu. Arī darba spēka izmaksu pieaugums veido būtisku kopējo izmaksu pieaugumu. Skatot reģionālās nozīmes autobusu izmaksas, tās kopš 2021. gada vidus nosaka atkarībā no iepirkuma procedūrā noslēgto līguma darbības termiņa un pakalpojuma nodrošināšanai uzliktajām kvalitātes prasībām, līdz ar to arī vidējās pakalpojumu izmaksas ir ierobežotas un to izmaiņas iespējamas, izpildot līgumu nosacījumus attiecībā uz cenu indeksāciju vai iestājoties kādiem no neplānotiem notikumiem, kas nebija paredzēti, slēdzot līgumus. Savukārt reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem izmaksu izmaiņas ir bijušas straujākas, reaģējot uz vispārējiem energoresursu, izejvielu, materiālu, pakalpojumu cenu un darba spēka izdevumu pieaugumiem. Vienlaikus jāsecina, ka, neskatoties uz šo izmaksu pieaugumu, reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem tiek nodrošināta augstāka izmaksu efektivitāte, pārvadājot lielāku pasažieru skaitu.

Iedzīvotāju darba samaksa (neto) – ja salīdzina 2022. gada datus ar 2019. gadu, kad pieņemts lēmums par tarifu palielināšanu – pieaugums 27%. Savukārt 2023. gadā darba samaksa augusi vēl straujāk, un salīdzinājumā ar 2019. gadu palielinājums bijis vismaz 39%.

Dīzeļdegvielas cenu izmaiņas – ja salīdzina 2023. gada vidējos datus (līdz novembrim) ar 2019. gadu, tad attiecīgi cena pieaugusi par 32% (2022. gadā pieaugums bija pat 47%). Dīzeļdegvielas cenas izmaiņas periodā no 2014.gada līdz pat 2023.gadam, ievērojot gan tās pieaugumus, gan kritumus, bijušas vidēji ik gadu 3,32%.

Tarifa maksas izmaiņas

Tarifa maksas izmaiņas mazos vai vidējos attālumos autobusos jaunajā tarifu sistēmā ir relatīvi nelielas un orientētas uz to, lai neradīto spiedienu uz pasažieriem, kuri bieži izmanto sabiedrisko transportu, taču izmaiņu rezultātā ir arī atsevišķi gadījumi, kad pieaugums būs lielāks. Vilcienos tiks atceltas starpzonas, savukārt autobusos tiks ieviests zonu princips. Ilustrācijai:

 1. Ja brauciens Rīga–Salaspils ar vilcienu līdz šim maksā 1.10 eiro, tad pēc jaunā tarifa cena būs 2.00 eiro. Savukārt ar autobusu līdz šim 1.45 eiro, bet pēc jaunā tarifa 2.00 eiro. Ja pasažieris izmanto 30 dienu biļeti, pieņemot, ka no 20 – 22 mēneša darba dienām pasažieris vilcienu izmantos 14 darba dienas, viens brauciens izmaksās 1.43 eiro;
 2. Maršrutā Rīga–Sigulda ar vilcienu biļetes cena šobrīd 2.10 eiro, pēc jaunā tarifa 2.50 eiro. Savukārt ar autobusu līdz šim 2.50 eiro un arī turpmāk cena nemainīga;
 3. Ar vilcienu Rīga–Liepāja šobrīd biļetes cena 7.40 eiro, turpmāk 8.90 eiro. Savukārt ar autobusu šobrīd 8.65 eiro, turpmāk 10.40 eiro;
 4. Ar vilcienu Imanta–Centrālā stacija Rīga biļetes cena ir 0.90 eiro, bet ar vilcienu Imanta–Sarkandaugava patlaban biļetes cena ir 1.80 eiro, turpmāk – 1.50 eiro abos gadījumos;
 5. Rīga–Talsi ar autobusu šobrīd 4.80 eiro turpmāk 5.60 eiro;
 6. Rīga–Bauska ar autobusu šobrīd 3.15 eiro turpmāk 3.60 eiro;
 7. Daugavpils AO–Krāslavas AO ar autobusu šobrīd 2.45 eiro turpmāk 2.60 eiro;
 8. Balvu AO–Alūksnes AO ar autobusu šobrīd 2.45eiro turpmāk 2.70 eiro.Papildu informācijai:

Viktors Zaķis,

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību vadītājs

Tālr.: + 371 67686485

E-pasts: viktors.zakis@atd.lv 


Ieteikt šo rakstu