84,9% Autotransporta direkcijas klientu ir apmierināti ar saņemtā pakalpojuma kvalitāti

Ar mērķi noskaidrot klientu viedokli par saņemtā pakalpojuma kvalitāti, Autotransporta direkcija laika posmā no šī gada 14. oktobra līdz 24.oktobrim veica klientu aptauju. Apkopotie rezultāti liecina, ka 84,9% aptaujas dalībnieku ir atzinīgi novērtējuši saņemtā pakalpojuma kvalitāti Autotransporta direkcijā.

Aptauja tika veikta elektroniski, izmantojot portālu visidati.lv. Aptauja bija anonīma un tajā piedalījās 492 respondenti, kuriem uz 2022. gada 13. oktobri bija vismaz viens spēkā esošs dokuments transportlīdzeklim – licences kartīte/ Kopienas atļaujas kopija/ pašpārvadājumu sertifikāts.

Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš: “Mēs esam noteikuši augstus klientu apkalpošanas standartus uzņēmumā, un mums ļoti rūp tas, kā klienti novērtē saņemtā pakalpojuma kvalitāti. Esam ieguldījuši lielu darbu, lai pakalpojumu saņemšanu e-vidē padarītu ērtāku, un pēdējo gadu laikā redzam, ka arvien vairāk klientu izvēlas pakalpojumu saņemt attālināti. Tā, piemēram, šogad e-vidē klienti jau ir iesnieguši 58 384 pieteikumus pakalpojuma saņemšanai un 84,8% aptaujāto ir atzinuši, ka šis pakalpojuma veids ir ērts. Veiktā aptauja liecina, ka klientu apmierinātība gadu no gada turpina palielināties. Tāpēc, izmantojot situāciju, vēlos pateikt paldies mūsu klientiem un partneriem par augsto novērtējumu, savukārt Autotransporta direkcijas klientu apkalpošanas centru darbiniekiem par labi paveiktu darbu.”

Aptaujas anketā klienti tika aicināti ne tikai izteikt savu vērtējumu par pakalpojuma kvalitāti, bet arī iesniegt savus ierosinājumus e-pakalpojumu sistēmas e.atd.lv pilnveidei un priekšlikumus klientu apkalpošanas un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai. Kopumā Autotransporta direkcija ir saņēmusi 184 dažāda veida ierosinājumus un priekšlikumus, kuri tiks izskatīti un izvērtēti.

 

Papildu informācijai:

Viktors Zaķis

VSIA “Autotransporta direkcija”

Sabiedrisko attiecību vadītājs

Tālr.: + 371 67686485

E-pasts: viktors.zakis@atd.lv


Ieteikt šo rakstu