Īstermiņa sabiedriskā transporta pakalpojumu konkursā iesniegti 24 piedāvājumi; līgums ar uzvarētāju tiks slēgts līdz 2022. gada beigām

Ņemot vērā, ka īstermiņa sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas konkursā Iepirkumu uzraudzības birojs pārvadātāju iesniegumus atzinis par nepamatotiem, šodien, 2021. gada 22. oktobrī, Iepirkumu komisija ir uzsākusi piedāvājumu vērtēšanu. Kopumā uz 12 maršrutu tīkla daļām tika iesniegti 24 piedāvājumi. Īstermiņa konkurss tika izsludināts, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību laikā, kad esošajiem līgumiem būs beidzis termiņš, bet jaunie vēl nebūs stājušies spēkā. Līgums ar konkursa uzvarētāju tiks noslēgts līdz 2022. gada beigām. Šajā konkursā aizvien tiks atsevišķi izdalīti vietējās nozīmes un starppilsētu maršruti.

Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2032. gadam septiņās maršrutu tīkla daļās pakalpojumu uzsākšana ir paredzēta no 2023. gada 1. janvāra, bet īstermiņa līgumu termiņš beidzas šī gada 31. decembrī un pastāv iespēja tos pagarināt tikai uz sešiem mēnešiem, tāpēc Autotransporta direkcija, saskaņojot ar Sabiedriskā transporta padomi un ievērojot  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.1370/2007 noteikto, pieņēma lēmumu izsludināt iepirkumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Īstermiņa sabiedriskā transporta pakalpojumu konkursā tika iesniegti 24 piedāvājumi, kurus iesniedza 11 pretendenti (viens pārvadātājs vai pārvadātāju apvienība). Maršrutu tīkla daļā “Austrumi” tika iesniegts viens piedāvājums, “Dobele” – trīs piedāvājumi, “Jelgava” – divi piedāvājumi, “Madona” – viens piedāvājums”, “Centrs 2” – divi piedāvājumi, “Gulbene, Alūksne, Balvi” – divi piedāvājumi, “Rēzekne, Ludza” – viens piedāvājums, “Talsi” – divi piedāvājumi, “Tukums” – četri piedāvājumi, “Valmiera, Valka, Smiltene” – viens piedāvājums, “Ventspils” – trīs piedāvājumi, “Ogre” – divi piedāvājumi.

Līgums ar konkursa uzvarētājiem tiks slēgts tikai līdz 2022. gada beigām, tāpēc noteiktās kvalitātes prasības ir tādas, ko pārvadātāji nodrošina jau šobrīd un kuru izpildei papildu investīcijas nav nepieciešamas. Noteikts, ka temperatūrai autobusa salonā jābūt robežās no +160C līdz +240C atbilstoši sezonai, kā arī 10% autobusu jābūt pielāgotiem personu ar funkcionāliem traucējumiem pārvadāšanai. Informācijas paziņošanai autobusa salonā par gaidāmajām pieturām jābūt audio vai vizuālā formātā. Starppilsētu maršrutos autobusu vidējais vecums nedrīkstēs būt lielāks par 10 gadiem un jābūt nodrošinātai iespējai autobusā iegādāties biļeti, maksājot ar bezkontakta norēķinu karti. Savukārt vietējās nozīmes maršrutos autobusu vidējais vecums nevarēs būt vairāk par 20 gadiem, bet katra atsevišķa autobusa vecuma nevarēs pārsniegt 25 gadus.

Konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2022. gada beigām maršrutu tīkla daļā “Austrumi”, “Centrs-2”, “Dobele”, “Gulbene, Alūksne, Balvi”, “Jelgava”, “Madona”, “Ogre”, “Rēzekne, Ludza”, “Talsi”, “Tukums”, “Valmiera, Valka, Smiltene” un “Ventspils” tika izsludināts šā gada augustā. Ņemot vērā, ka maršrutu tīkla daļā “Ogre” jaunie iepirkuma līgumi stāsies spēkā 2022. gada 1. jūlijā un nav iespējas pagarināt spēkā esošo līgumu, šajā maršruta tīkla daļā konkurss ir izsludināts ar līguma termiņu uz sešiem mēnešiem.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: + 371 28627003

Ieteikt šo rakstu