Daugavpils, Balvu iela 7

Balvu iela 7, Daugavpils, LV – 5401

Klientu pieņemšanas laiks: darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.30

E-pasta adrese: daugavpils@atd.lv

Tālruņa numurs: 65428212, 65421618, 65421558

Klientu apkalpošanas centra sniegtie pakalpojumi:

 • licence komercpārvadājumiem;
 • licences kartīte;
 • Eiropas Kopienas atļauja;
 • Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija;
 • profesionālās kompetences sertifikāts;
 • transportlīdzekļa vadītāja atestāts;
 • bīstamo kravu drošības konsultanta sertifikāts;
 • pašpārvadājumu sertifikāts;
 • ETMK atļauja;
 • vienreizējās starptautisko autopārvadājumu atļauja;
 • digitālā tahogrāfa karte;
 • taksometru / vieglo automobiļu vadītāju reģistrācija.