Autotransporta direkcijas vēsture

Par direkcijas izveides laiku tiek uzskatīts 1993.gada 15.oktobris, kad ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu tiek izveidota jauna valsts pārvaldes institūcija Autotransporta valsts inspekcija.

1996.gadā saskaņā ar Ministriju iekārtas likumu izveidota Satiksmes ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes institūcija Autotransporta direkcija.

1999.gadā saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu izveidota Satiksmes ministrijas pārziņā esoša neprivatizējama bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Autotransporta direkcija.

2004.gadā valdība pieņēma lēmumu bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību Autotransporta direkcija pārveidošanu par valstij piederošu kapitālsabiedrību. 2004.gada 12.oktobrī Ministru kabinets pieņēma rīkojumu pārveidot direkciju par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību.

2004.gada 1.novembrī Autotransporta direkcija saņēma komersanta reģistrācijas apliecību Uzņēmumu reģistrā, pārņemot visas tiesības, saistības, funkcijas, mantu un finanšu līdzekļus no bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Autotransporta direkcija.

2006.gadā Autotransporta direkcija uzsāk darbību, kas saistīta ar Satiksmes ministrijas deleģēto uzdevumu izpildi sabiedriskā transporta jomā.

2014.gadā tika izveidota Sabiedriskā transporta padome, kas izskata un pieņem lēmumus par aktuālo sabiedriskā transporta jomā. Tās sastāvā ir Autotransporta direkcijas, Satiksmes ministrijas un plānošanas reģionu pārstāvji.  


Uzņēmuma vadība:

  • no 1993.gada līdz 2001.gadam – Laimonis Purmalis;
  • no 2001.gada līdz 2010.gadam – Andris Lubāns;
  • no 2010.gada līdz 2015.gadam – Normunds Narvaišs;
  • no 2015.gada – Kristiāns Godiņš.

Ieteikt šo rakstu