Vakances

 

Aicinām darbā uz nenoteiktu laiku

LICENCĒŠANAS DAĻAS (Rīgas struktūrvienībā)

LICENCĒŠANAS SPECIĀLISTU/-I

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt, uzraudzīt un pilnveidot taksometru vadītāju reģistrācijas un pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili licencēšanas pakalpojumu sniegšanu;
 • veikt saraksti ar klientiem un sadarbības iestādēm jautājumos par taksometru vadītāju reģistrāciju un pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili licencēšanu;
 • veikt lietu sagatavošanu izskatīšanai par pārvadātājiem, kuri neatbilst licencēšanas nosacījumiem;
 • gatavot lēmumu projektus atteikuma, izslēgšanas no taksometru vadītāju reģistra, licences vai licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automašīnu anulēšanas gadījumos;
 • sniegt konsultācijas klientiem un sadarbības partneriem par citu licencēšanas daļas kompetencē esošo dokumentu saņemšanas kārtību un izpildāmiem nosacījumiem;
 • pilnveidot sadarbību ar autopārvadājumu kontroles dienestiem, lai nodrošinātu taksometru vadītāju reģistrācijas un pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili noteikumu prasību ievērošanu.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim;
 • vismaz divu gadu darba pieredze darbā ar klientiem;
 • prasme strādāt ar datu bāzēm un programmatūrām;
 • prasme sagatavot un noformēt dokumentus, ievērojot normatīvo aktu prasības; zināšanas par lietu kārtošanu atbilstoši nomenklatūrai;
 • prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes, zināšanas par lietišķās saskarsmes un sarakstes kultūru;
 • latviešu valodas zināšanas C1 līmenī, krievu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī, angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī;
 • priekšrocība pretendentiem ar darba pieredzi autotransporta nozarē un pieredzi piemērot autopārvadājumu nozari reglamentējošos normatīvos aktus.

Piedāvājam:

 • darbu stabilā uzņēmumā un labus darba apstākļus;
 • konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas un motivējošu labumu sistēmu;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pretendentiem CV un pieteikuma vēstuli (ar norādi “Pieteikums Licencēšanas speciālista/-es amatam”), kurā aprakstīta iepriekšējā darba pieredze un prasmi atbilstoši izvirzītajām prasībām, nosūtīt uz adresi: Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050 vai uz e-pasta adresi atd@atd.lv. Pieteikšanās termiņš: 2018. gada 25. jūlijs. Kontakttālrunis: 67686432.

Informējam, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz vakantā amata konkursa otro kārtu.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī vakantā amata konkursa ietvaros. Datu pārzinis ir Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, (reģ.Nr. 40003429317), Vaļņu ielā 30, Rīgā.

 

 

Aicinām darbā uz nenoteiktu laiku

KVALITĀTES VADĪTĀJU

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība finanšu, juridiskajā, ekonomikas, vadības vai kvalitātes vadības jomā, vēlams kvalitātes sistēmu vadītāja un/vai kvalitātes sistēmu auditora (ISO 9001) sertifikāts;
 • pieredze līdzvērtīgā amatā vismaz trīs gadi;
 • zināšanas par risku pārvaldību, kvalitātes vadības procesiem, iekšējo auditu;
 • zināšanas un prasmes/izpratne par vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu;
 • vēlamas zināšanas par interešu konfliktu un korupcijas risku nepieļaušanu un novēršanu;
 • lietvedības zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbības principiem;
 • analītiska domāšana, spēja saskatīt cēloņsakarības un strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • labas komunikācijas prasmes un spēja profesionāli argumentēt savu viedokli;
 • iniciatīva un orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt un uzturēt kvalitātes vadības un iekšējās kontroles sistēmu;
 • izstrādāt iekšējo auditu plānu, veikt iekšējos auditus un procesu izpēti;
 • nodrošināt Direkcijas darbības atbilstību vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām;
 • interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas sistēmas izstrāde un uzraudzība;
 • sniegt priekšlikumus, lai sekmētu uzņēmuma mērķu sasniegšanu un darbības uzlabošanu, tostarp procesu organizatoriskās, funkcionālās un ekonomiskās efektivitātes uzlabošanai, organizēt un vadīt šo uzlabojumu ieviešanu;
 • veikt procesu modelēšanu jauniem pakalpojumiem un piedalīties to izstrādē;
 • koordinēt un kontrolēt uzņēmuma attīstības stratēģijas un gada plāna izpildi.

Piedāvājam:

 • darbu stabilā uzņēmumā un labus darba apstākļus;
 • konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas un motivējošu labumu sistēmu;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu.

Pretendentiem CV un pieteikuma vēstuli (ar norādi “Pieteikums kvalitātes vadītāja amatam”), kurā aprakstīta iepriekšējā darba pieredze un prasmes atbilstoši izvirzītajām prasībām, nosūtīt uz adresi: Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050, vai uz e-pasta adresi: atd@atd.lv. Pieteikšanās termiņš: 2018.gada 16.jūlijs. Kontakttālrunis: 67686432.

 

Informējam, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz vakantā amata konkursa otro kārtu.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī vakantā amata konkursa ietvaros. Datu pārzinis ir Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, (reģ. Nr. 40003429317), Vaļņu ielā 30, Rīgā.


Ieteikt šo rakstu