Digitālā tahogrāfa kontroles kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa

Digitālā tahogrāfa kontroles kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa

Digitālā tahogrāfa kontroles kartes cena
 
100.00

Kravu un pasažieru autopārvadājumos izmantotiem transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2006.gada 1.maija, jābūt aprīkotiem ar digitālo tahogrāfu. To paredz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.561/2006 (2006.gada 15.marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85.

Lai veiktu pilnvērtīgu transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika režīma kontroli, kas vada transportlīdzekli ar digitālo tahogrāfu, kontroles institūcijām nepieciešama kontroles karte. Kontroles kartes tiek izsniegtas institūcijām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības veikt transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika kontroli.

Kontroles karte paredzēta, lai, veicot kontroli, nolasītu, izdrukātu vai lejupielādētu digitālajā tahogrāfā vai vadītāja kartē reģistrētos datus.

Kontroles karti izsniedz uz diviem gadiem.

Kontroles kartes pirmreizējās izsniegšanas vai atjaunošanas uz jaunu termiņu garantētais kartes izsniegšanas termiņš ir 15 darba dienas no iesnieguma pieņemšanas dienas.

Gadījumā, ja karte nozaudēta, nozagta, bojāta vai nefunkcionē, to izsniedz piecu darbdienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

Normatīvie akti

  • Padomes 1985.gada 20.decebmra Regula (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā
  • Padomes 1998.gada 24.septembra Regula (EK) Nr. 2135/98 ar ko groza Regulu (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā un Direktīvu 88/599/EEC par Regulas (EEK) Nr.3820/85 un Regulas (EEK) Nr.3821/85 piemērošanu
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regula (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula Nr.165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu
  • Eiropas valstu līgums attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos
  • Autopārvadājumu likums
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.836 “Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku”

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu