Transportlīdzekļa vadītāja atestāts kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu saskaņā ar Kopienas atļauju

Transportlīdzekļa vadītāja atestāts kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu saskaņā ar Kopienas atļauju

Transportlīdzekļa vadītāja atestāta izsniegšana komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā
 
8.00

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum un Ministru kabineta noteikumiem Nr.122 kravu pārvadātājiem, kuriem ir Kopienas atļauja un kuri likumīgi nodarbina transportlīdzekļa vadītāju, kurš nav ne kādas dalībvalsts valstspiederīgais, ne pastāvīgais iedzīvotājs, ir jāsaņem transportlīdzekļa vadītāja atestāts komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā, šim transportlīdzekļa vadītājam.

Transportlīdzekļa vadītāja atestāts tiek izsniegts ne ilgāk kā uz pieciem gadiem, bet, nepārsniedzot darba līguma, autovadītāja pases, uzturēšanās atļaujas/vīzas, autovadītāja apliecības, periodiskās apmācības (95.kods) un Eiropas Kopienas atļaujas derīguma termiņu.

Transportlīdzekļa vadītāja atestāts pieder pārvadātājam, kurš to nodod transportlīdzekļa vadītāja rīcībā, kad šis transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli ar šim pārvadātājam izsniegtu Kopienas atļauju. Izsniedzot transportlīdzekļa vadītāja atestātu, tiek izsniegta arī apliecināta transportlīdzekļa vadītāja atestāta kopija, kas glabājas pārvadātāja telpās.

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu vai pagarinātu transportlīdzekļa vadītāja atestātu, pārvadātājs vai pārvadātāja pilnvarotā persona iesniedz kompetentajā iestādē šādus dokumentus:

  • iesniegumu;
  • apliecinātu autovadītāja darba līguma kopiju (vai izrakstu, kurā norādītas darba līguma slēdzēju puses, darbinieka pienākumi un darba līguma darbības termiņš);
  • autovadītāja pases kopiju;
  • apliecinātu autovadītāja apliecības kopiju un vadītāja kvalifikācijas kartes kopiju vai apliecinātu profesionālā autovadītāja apliecības kopiju;
  • apliecinātu autovadītāja darba/uzturēšanās atļaujas kopiju vai vīzas kopiju.

 

Normatīvie akti

  • Ministru kabineta noteikumi Nr.122 „Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā"
  • Regula 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgu

Ieteikt šo rakstu