Eiropas Kopienas atļauja starptautiskiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu

Eiropas Kopienas atļauja starptautiskiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu

Iesnieguma izskatīšana Eiropas Kopienas atļaujas izsniegšanai vai pagarināšanai komercpārvadājumu veikšanai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā
 
86.00

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum pārvadātājam, lai veiktu starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem, pēc starptautisko komercpārvadājumu licences saņemšanas atbilstoši Regulai Nr.1072/2009 un Nr.1073/2009 izsniedz Eiropas Kopienas atļauju. Kopienas atļauju izsniedz līdz 10 gadiem, bet ne ilgāk kā līdz komercpārvadājumu licences termiņa beigām.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesnieguma veidlapa;
  • labas reputācijas deklarācija, ja nepieciešams;
  • finansiālā nodrošinājuma apliecinājums, ja nepieciešams.

 

Normatīvie akti

  • Ministru kabineta noteikumi Nr.122 “Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā”
  •  Regula (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum.
  • Autopārvadājumu likums

Ieteikt šo rakstu