Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru / vieglo automobili vadītāja reģistrācija

Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru / vieglo automobili vadītāja reģistrācija

Iesnieguma izskatīšana vadītāja reģistrācijai pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru / vieglo automobili
 
50.00

Tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, tajā skaitā arī ar taksometru, ir tādai personai, kura ir reģistrēta Taksometru vadītāju reģistrā un ir saņēmusi reģistrācijas apliecību.

Taksometru vadītāju reģistrā tiek reģistrēts autovadītājs, kuram:

 1. ir derīga B kategorijas autovadītāja apliecība ar stāžu vismaz trīs gadi, vadot šai kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus;
 2. reģistrēto pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir mazāks par 8;
 3. valsts valodas zināšanas ne zemākas kā B līmeņa 1. pakāpē;
 4. nav vadīšanas tiesību aizliegums, kas, piemēram, varētu uzrādīties gadījumā, ja ir beidzies autovadītāja apliecības derīguma termiņš, personas dati neatbilst datiem, kas norādīti autovadītāja apliecībā, vai nav nomaksāti sodi par ceļu satiksmes pārkāpumiem;
 5. nav administratīvi sodi par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu.

Reģistrācijai jāiesniedz pieteikums klātienē kādā no Autotransporta direkcijas nodaļām vai elektroniski, aizpildot tiešsaistes formu e-pakalpojumu sistēmā.

Instrukcija reģistrācijai e-pakalpojumu sistēmā.

Pēc reģistrācijas Taksometru vadītāju reģistrā, autovadītājs uz iesniegumā norādīto adresi saņems reģistrācijas apliecību, kurai pakalpojumu sniegšanas brīdī būs jāatrodas transportlīdzeklī pasažierim redzamā vietā, jo tā apliecina tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus.

Vadītāja reģistrācija tiek apstiprināta uz trim gadiem.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāja reģistrācijai;
 • transportlīdzekļu vadītāja apliecības kopija, ja tā nav izsniegta Latvijas Republikā;
 • ja transportlīdzekļu vadītāja apliecība izsniegta ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, izziņa no atbildīgās iestādes, ka vadītājam nav reģistrēts vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums. Ja izziņa ir svešvalodā, pievienotu tās tulkojumu latviešu valodā;
 • valsts valodas zināšanu ne zemāk kā B līmeņa 1. pakāpē apliecinājums

1. izglītības dokuments par pamata, vidējās vai augstākās izglītības iegūšanu akreditētā programmā latviešu valodā

- augstākās izglītības diplomam jāpievieno diploma pielikums, kurā attēlota informācija par to, ka programma apgūta latviešu valodā;

 - pamata vai vidējās izglītības dokumentam jāpievieno sekmju izraksts,

2. pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, ja tika apgūta akreditēta mazākumtautību izglītības programma un kārtots centralizētais eksāmenu latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei) vai centralizētais eksāmenu latviešu valodā un literatūrā (mazākumtautību izglītības programmās 12.klasei),

vai

3. valsts valodas prasmes apliecība.

Ja personai nav atbilstoša izglītības dokumenta, tai sākotnēji jāvēršas Valsts izglītības satura centrā, lai reģistrētos valsts valodas prasmes pārbaudei un saņemtu valsts valodas prasmes apliecību, kas apliecina zināšanas ne zemāk kā B līmeņa 1. pakāpē. Papildu informācija iegūstama Valsts izglītības satura centra mājaslapā.

Lai reģistrētos Taksometru vadītāju reģistrā, ir jābūt latviešu valodas zināšanām B līmeņa 1. vai 2. pakāpē un C līmeņa 1. vai 2. pakāpē. Pamata jeb A līmeņa 1. un 2. pakāpes latviešu valodas zināšanas ir nepietiekošas reģistrācijai Taksometru vadītāju reģistrā.

Papildu informācija par valodas līmeņiem iegūstama Valsts izglītības satura centra mājaslapā.

Reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas termiņš - septiņas darba dienas. Termiņš var tikt pagarināts saistībā ar izglītības dokumenta vai valsts valodas prasmes apliecības pārbaudi.

 

Normatīvie akti

 

 • 2018. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.149 "Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili”.
 • Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi".
 • Autopārvadājumu likums.

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu