Vispārīgs apraksts par direkciju

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Mūsu darbība galvenokārt saistīta ar sabiedriskā transporta – pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu – plānošanu, licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.

Misija

Autotransporta direkcijas misija ir organizēt sabiedrisko transportu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, kā arī nodrošināt vienlīdzīgas iespējas tirgū kravu un pasažieru pārvadātājiem, rūpējoties par sakārtotas pārvadājumu sistēmas uzturēšanu, vienlīdzīgu apstākļu radīšanu visiem pārvadātāju uzņēmumiem un sniedzot atbalstu uzņēmējiem komercpārvadājumu uzsākšanā un īstenošanā.

Vīzija

Autotransporta direkcija ir autopārvadājumu un sabiedriskā transporta industrijā atpazīstama kā atbildīgs un mūsdienīgs uzņēmums, kas piedāvā augsti kvalificētu speciālistu konsultācijas un profesionālu atbalstu.

Pamatvērtības

Autotransporta direkcijas pamatvērtības atspoguļo kapitālsabiedrības identitāti – principus un uzskatus, – tās tiek iedzīvinātas ikdienas darbā, komunicējot ar sabiedrību, klientiem, kolēģiem, padotajiem un vadību. Vērtības kļūst izšķiroši svarīgas situācijās, kurās darba instrukcijas nespēj palīdzēt.

Autotransporta direkcija ir saņēmusi starptautiskā standarta ISO 9001:2015 sertifikātu. 


Ieteikt šo rakstu