Sabiedriskā transporta padomes sēžu darba kārtībā iekļautie jautājumi

Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 4.septembra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2020.gada septembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada septembri avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2020.gada septembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada septembri avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2020.gada septembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 5. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 6. Par vienotas biļetes ieviešanu Liepājas pilsētas nozīmes maršrutos un reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 6904 Liepāja-Dubeņi un Nr. 6912 Liepāja-Grobiņa.

 

Par savu dalību 4.septembra sēdē informēt līdz 2020.gada 2.septembra plkst. 14.00 (informāciju sūtīt uz e-pasta adresi Irita.Tace-Loca@atd.lv)

 


 

Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 3.jūlija sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2020.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada jūliju un republikas pilsētu pašvaldībām par 2020.gada 3. ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2020.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada jūliju avansā un republikas pilsētām par 2020.gada 3. ceturksni izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2020.gada jūlija mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
  • 4A. Par reisu pēc pieprasījuma izpildes rezultātiem.

 

Par savu dalību 3.jūlijā sēdē lūgums informēt līdz 2020.gada 1.jūlijam plkst. 14.00 (informāciju sūtīt uz e-pasta adresi Irita.Tace-Loca@atd.lv)

 


Informējam, ka Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 20.marta sēde tiek atcelta un visus plānotos jautājumus iespēju robežās Sabiedriskā transporta padome skatīs rakstveida procedūrā.

 

Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 20.marta sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par maršrutu tīkla apjomu 2021. gadam.
 2. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 3. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
  3A. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Grobiņa” (precizējums).
 4. Par elektronisko abonementa karšu ieviešanu reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5301 Liepāja-Cimdenieki-Grobiņa.
 5. Par atbalstu XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

  Slēgtā daļa

 6. Par VSIA “Autotransporta direkcija” veiktajiem kontroles un uzraudzības pasākumiem SIA “MIGAR”.

 


 

Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 28.februāra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2019.gada rezultāti.
 2. Par 2020.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada martā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 3. Par 2020.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada martā avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 4. Par 2020.gada marta mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 5. Par konsolidēto reģionālās nozīmes maršrutu tīklu.
 6. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 7. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos.
  • 7A. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Grobiņa” (precizējums).
  • 7B. Par galapunkta pieturas “Elizabetes iela” ierobežotu turpmāku izmantošanu sabiedriskā transporta vajadzībām.
 8. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) – gaitu.

 


 

Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 17.janvāra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali 2020.gadam pa pārvadājumu veidiem.
 2. Par 2020.gada janvāra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

3A. Par reisu pēc pieprasījuma izpildes rezultātiem.

 1. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 6.decembra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2019.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada decembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2019.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2019.gada decembri un republikas pilsētu pašvaldībām par 2019.gada 4.ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2019.gada decembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 5. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos:

5A. Par finansēšanas kārtību reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 3113 un 3117 (turpinājums).

5B. Par galapunkta pieturas “Rīgas MTS” turpmākās izmantošanas sabiedriskā transporta vajadzībām pārtraukšanu.

6. Sabiedriskā transporta tarifu (braukšanas maksas) izmaiņas, to ietekme uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā plānotajiem ieņēmumiem.

Slēgtā daļa

 1. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) – gaitu.
 2. Par veiktajiem kontroles un uzraudzības pasākumiem attiecībā uz SIA “MIGAR”.

 

Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 1.novembra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Par 2019.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada novembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2019.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2019.gada novembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2019.gada novembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

4A. Par labojumu veikšanu Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 4.oktobra Lēmumā Nr. 5

 1. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos:

5A. Par finansēšanas kārtību reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 3113 un 3117.

5B. Informācija par sadarbības līgumu ar Eurail Group.

5C. Par dzelzceļa pieturu elektrovilcienu zonā perspektīvo izmantošanu (turpinājums).

 1. Informācija par Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS aptaujas rezultātiem.

 

Slēgtā daļa:

7. Par valsts pasūtījumu SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” 2020. gadam.

8. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīkla daļās “Jēkabpils”, “Preiļi”, “Limbaži”, “Madona”, “Daugavpils”, “Gulbene”, “Ludza”, “Rēzekne”, “Alūksne”, “Ventspils”, “Talsi”, “Dobele” no 2020.gada 1.janvāra.

9. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) – gaitu.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 4.oktobra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

 1. Par 2019.gada oktobra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada oktobrī un republikas pilsētām par IV ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par 2019.gada oktobra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2019.gada oktobrī un republikas pilsētām par IV ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
 3. Par 2019.gada oktobra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
 4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 5. Par dzelzceļa pieturu elektrovilcienu zonā perspektīvo izmantošanu.
 6. Par alternatīvām iespējām sabiedriskā transporta pakalpojumu saņemšanai slēgto dzelzceļa pieturu apkārtnē.
 7. Informācija par Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS aptaujas rezultātiem.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 20.septembra sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos.
 3. Informācija par dzelzceļa pieturu peronu rekonstrukciju.

Slēgtā daļa:

 1. Par valsts budžeta līdzekļu pārmaksu, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, un SIA “GAMMA TRANS” parādsaistību izpildi.
 2. Par Sabiedriskā transporta padomes 2018. gada 21. novembra Lēmuma Nr. 5/R§1 1.5. punkta izpildi.
 3. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) – gaitu.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 9.jūlija sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.

2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos.

3. Par tiesību piešķiršanas procedūras dokumentācijas saskaņošanu.

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 20.jūnija sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Par 2020.gadā prognozēto nepieciešamo valsts budžeta finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.
 2. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 3. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
 4. Par papildus lojalitātes programmu ieviešanu.

Slēgtā daļa:

 1. Par tiesību piešķiršanas procedūras dokumentācijas saskaņošanu.
 2. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 22.februāra lēmuma Nr. 5 5.2. punkta izpildi - veiktajiem kontroles un uzraudzības pasākumiem attiecībā uz SIA “MIGAR”.
 3. Par Sabiedriskā transporta padomes 2018. gada 21. novembra Lēmuma Nr. 5/R§1 1.5. punkta izpildi.

 


 

Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 10.maija sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
1A. Par grozījumiem Sabiedriskā transporta padomes 2014.gada 31.janvāra lēmumā Nr. 4 “Par konstatēto kļūdu labošanu tarifu tabulās”.
 1. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos.
 2. Par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstības koncepciju (2021.-2030.).

 


Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 18.aprīļa sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

 1. Informācija par VSIA “Autotransporta direkcija” izstrādāto priekšlikumu reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstībai 2021.-2030.
 2. Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali 2019.gadam pa pārvadājumu veidiem.
Slēgtā daļa:
 1. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 29.marta Lēmuma Nr. 2[1] izpildi.

[1] Par Rīgas pilsētas domei aprēķinātās dotācijas par 2019. gada 2. ceturksni aizturēšanu.
 
 

Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 29.marta sēde

ar sekojošu darba kārtību:

      Atklātā daļa:

 1. Par 2019.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada aprīli un republikas pilsētu pašvaldībām par 2019.gada II ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
 2. Par Rīgas pilsētas domei aprēķinātās dotācijas par 2019. gada 2. ceturksni aizturēšanu.

2A. Par 2019.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2019.gada aprīli un republikas pilsētām par 2019.gada II ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.

 1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
 2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.

Ieteikt šo rakstu