Digitālā tahogrāfa darbnīcas kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa

Digitālā tahogrāfa darbnīcas kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa

Digitālā tahogrāfa darbnīcas kartes cena
 
136.00

Kravu un pasažieru autopārvadājumos izmantotiem transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2006.gada 1.maija, jābūt aprīkotiem ar digitālo tahogrāfu. To paredz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.561/2006 (2006.gada 15.marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85.

Pēc transportlīdzekļa reģistrācijas un pirms uzsākt tā ekspluatāciju jebkuram transportlīdzeklim, kurš iesaistīts komercpārvadājumos vai pašpārvadājumos un aprīkots ar digitālo tahogrāfu, nepieciešama tahogrāfa kalibrācija. Digitālā tahogrāfa kalibrācija ietver transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura, transportlīdzekļa identifikācijas numura, riepu izmēra, riepu faktiskā apkārtmēra, riteņa apgriezienu skaita, ātruma pārbaudes, pulksteņa laika novirzes, ierīces konstantes u.c. pārbaudes un identifikāciju. Digitālā tahogrāfa kalibrāciju veic akreditēta darbnīca, izmantojot digitālā tahogrāfa darbnīcas karti un speciālu darbnīcas testeri. Pēc digitālā tahogrāfa kalibrācijas veikšanas akreditēta darbnīca piestiprina labi redzamā vietā tahogrāfa tuvumā vai tieši uz tā uzstādīšanas plāksni. Tahogrāfa pārbaude jāveic ne retāk kā reizi divos gados.

Darbnīcas karte paredzēta digitālā tahogrāfa pārbaudei, uzstādīšanai, remontam, nomainīšanai, kalibrēšanai vai digitālā taho­grāfa datu lejupielādēšanai, identificējot darbnīcas kartes īpašnieku, kuram šādas darbības atļauts veikt. Darbnīcas kartes lietotājs var būt persona, kurai ir nepieciešamā kompetence un to apliecinoši dokumenti darbībām ar digitālo tahogrāfu un kura strādā attiecīgajā akreditētā darbnīcā. Personas rīcībā var būt tikai viena derīga konkrētas darbnīcas karte.

Darbnīcas karti izsniedz uz vienu gadu.

Darbnīcas kartes pirmreizējās izsniegšanas vai atjaunošanas uz jaunu termiņu garantētais kartes izsniegšanas termiņš ir 15 darba dienas no iesnieguma pieņemšanas dienas.

Gadījumā, ja karte nozaudēta, nozagta, bojāta vai nefunkcionē, to izsniedz piecu darbdienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegumu veidlapa;
 • kartes lietotāja pases vai ID (Identifikācijas kartes) kopija;
 • kartes lietotāja fotogrāfija 45 x 35 mm, ne vecāka par trīs mēnešiem;
 • darbnīcas akreditācijas apliecības kopija.

 

Normatīvie akti

 • Padomes 1985.gada 20.decebmra Regula (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā
 • Padomes 1998.gada 24.septembra Regula (EK) Nr. 2135/98 ar ko groza Regulu (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā un Direktīvu 88/599/EEC par Regulas (EEK) Nr.3820/85 un Regulas (EEK) Nr.3821/85 piemērošanu
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regula (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula Nr.165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu
 • Eiropas valstu līgums attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos
 • Autopārvadājumu likums
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.836 “Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku”

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu