Rekvizīti

Valsts SIA Autotransporta direkcija

Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050
PVN reģ. Nr. LV 40003429317
Konta Nr. LV57HABA0001408047027
AS Swedbank, kods HABALV22


Ieteikt šo rakstu