Sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem

Sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem

Sertifikāta izsniegšana kravas pašpārvadājumiem ar kravas automobiļiem vienam mēnesim
 
3.00

Atbilstoši Autopārvadājumu likumā esošajai definīcijai pašpārvadājumi ir pārvadājumi, kuri bez maksas tiek veikti ar komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, valsts vai pašvaldību institūcijas, biedrības vai nodibinājuma īpašumā esošiem vai iznomātiem transportlīdzekļiem, kurus vada pats pašpārvadājuma veicējs vai viņa darbinieks, lai pašpārvadājuma veicēja vajadzībām pārvadātu personas vai kravu, kura ir viņa īpašums vai kuru viņš nopircis, pārdevis, iznomājis, izīrējis, ieguvis, izgatavojis, pārstrādājis vai remontējis. Pašpārvadājumi ir tikai pašpārvadājuma veicēja papilddarbība.

Sertifikāts kravas pašpārvadājumiem nepieciešams tiem pašpārvadājuma veicējiem, kuri vēlas veikt iekšzemes un starptautiskos kravu pārvadājumus ar kravas transportlīdzekli, kura kopējā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabes, pārsniedz sešas tonnas, vai kura pieļaujamā celtspēja, ieskaitot piekabes, pārsniedz 3,5 tonnas. Piemēram, uzņēmumam jānogādā saražotā produkcija no ražotnes Liepājā uz noliktavu Rīgā, vai jānogādā jaunās ražošanas iekārtas no Latvijas uz Lietuvu. Lai saņemtu sertifikātu, kravas transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim jāatbilst vērtējumam "0" vai "1".

Nav iespējama situācija, ka autotransporta līdzeklim vienlaicīgi ir pašpārvadājumu sertifikāts un licences kartīte.

Sertifikāta derīguma termiņš var būt no viena mēneša līdz pieciem gadiem vai līdz nomas līguma derīguma termiņam. 

Pašpārvadājuma veicējam tiek izsniegts sertifikāta oriģināls un viena kopija (komplekts). Sertifikāta oriģinālam jāatrodas kravas transportlīdzeklī, un tas jāuzrāda pārbaudei pēc attiecīgi pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma. Sertifikāta kopija glabājama pašpārvadājuma veicēja biroja telpās.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu