Informāciju tehnoloģiju un saimnieciskā nodrošinājuma daļa

IT un saimnieciskā nodrošinājuma daļa nodarbojas ar struktūrvienību savstarpējās sadarbības veicināšanu; iesaisti Autotransporta direkcijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo publisko iepirkumu organizēšanā; IT daļas darba organizēšanu, nodrošinot direkcijas pārziņā esošo informācijas sistēmu efektīvu darbību; direkcijas mājaslapas uzturēšanu un informācijas atjaunošanu tajā; direkcijas funkciju veikšanai nepieciešamo materiālu tehnisko nodrošināšanu; arhīva uzturēšanu.


Daļas vadītājs

  • Tālrunis: 67502873 

 

IT projektu un saimnieciskā nodrošinājuma procesu koordinators

  • Tālrunis: 67686496

 

Programmēšanas inženieris

  • Tālrunis: 67686465 

 

Programmētāji

  • Tālrunis: 67356126 

 

Sistēmanalītiķis

  • Tālrunis: 67502871

 

Informācijas sistēmu administratori

  • Tālrunis: 67686478 

 

Mantzinis

  • Tālrunis: 67686469 

 

Saimniecības pārzinis

  • Tālrunis: 67686471

 

Struktūrvienībai pieejamais faksa numurs: 67686481