Par PVN maksājumiem veicot starptautiskos neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem Polijas Republikas teritorijā

Saskaņā ar Polijas Republikas vēstniecības Latvijā sniegto informāciju, no 2011. gada 1. janvāra starptautiskie sauszemes pārvadājumu pakalpojumi Polijā, t.sk. neregulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem, kas reģistrēti ārpus Polijas teritorijas, un ko veic pārvadātāji, kuru atrašanās vieta vai pastāvīgā darbības veikšanas vieta, vai dzīvesvieta, vai uzturēšanās vieta ir ārpus Polijas Republikas valsts teritorijas, tiek aplikti ar preču un pakalpojumu pievienotās vērtības nodokli (PVN) uz vispārējiem nosacījumiem.

Tas nozīmē, ka Latvijas pārvadātājiem ir pienākums reģistrēties Polijā kā PVN maksātājiem Varšavas Pilsētas centra Otrajā valsts kases pārvaldē un iesniegt nodokļu deklarācijas, kurās aprēķināts PVN par pasažieru neregulāro pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem, kas reģistrēti ārpus Polijas teritorijas, pēc 8% likmes, ņemot vērā Polijas teritorijā nobrauktos attālumus. PVN, kas izriet no nodokļu deklarācijas, pārvadātājiem ir jāmaksā Varšavas Pilsētas centrā Otrajā valsts kases pārvaldē attiecīgi:

  • par kalendārā mēneša periodu, kurā radusies nodokļu saistība, līdz nākošā mēneša 25. datumam,
  • par gada ceturkšņa periodu, kurā radusies nodokļu saistība, līdz ceturksnim sekojošā mēneša 25. datumam, vai
  • minēto deklarāciju iesniegšanas laikā.

Sākot ar 2018. gada 1. janvāri Polijas Finanšu ministrija aicina pārvadātājus reģistrēties eGO sistēmā, kas nodrošina iespēju elektroniski iesniegt PVN (JPK_VAT) nodokļa deklarāciju.

Elektronisko PVN deklarāciju jāiesniedz uzņēmējiem, kam pienākums uzturēt VAT-7 vai VAT-7K deklarācijas, izmantojot JPK_VAT iesnieguma formu.

Reģistrēties eGO sistēmā iespējams:

  • internetā, sekojošu banku lietotājiem: PKO Polijas Bank, SA Bank Zachodni WBK, Pekao Bank mBank, ING Bank, Millennium vai izmantojot Envelo platformu;
  • izveidojot lietotāja profilu interneta vietnē https://pz.gov.pl/pz/index, kas 14 dienu laikā jāapstiprina klātienē, Polijā, kādā no 1500 apkalpošanas centriem.

Sīkāku informāciju poļu valodā skatīt obywatel.gov.pl un pz.gov.pl.

Veicot neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem Polijas teritorijā, transportlīdzekļa vadītāja rīcībā ir jābūt apstiprinājumam vai valsts kases pārvaldes priekšnieka izsniegtajai apstiprinājuma kopijai par pārvadātāja kā PVN maksātāja Polijā spēkā esošu reģistrāciju. Reģistrācijas apstiprinājums transportlīdzekļa vadītājam ir jāuzrāda pēc pilnvarota kontrolējošās iestādes pārstāvja pieprasījuma.

Pašpārvadājumi ar autobusiem, kas pieder ārvalstu biedrībām, kultūras kolektīviem, sporta klubiem vai skolām, nav apliekami ar PVN, ja tie ir saistīti ar attiecīgās iestādes darbību. Minētajiem subjektiem, kas veic tikai personu bezmaksas pārvadājumus, saistītus ar attiecīgo iestādi, nav jāreģistrējas kā PVN maksātājiem un jāaprēķina šis nodoklis Polijā.

Šādu pārvadājumu veikšanas laikā pie transportlīdzekļa vadītāja ir jābūt dokumentiem, kas apliecina, ka viņam nav pienākuma reģistrēties kā PVN maksātājam Polijā (piem., autobusa reģistrācijas dokuments, kas norāda uz transportlīdzekļa īpašnieku - skola, sporta klubs, kultūras kolektīvs/ vai autobusa nomas līgums uz skolas, sporta kluba, kultūras kolektīva u.tml. vārda u.c.).

Informācija subjektiem, kuriem ir pienākums reģistrēties kā PVN maksātājiem:

Alojzego Felińskiego iela 2B, Varšava

tel.: 22 561-80-01, 22 561-80-02

fax: 22 561-80-93

e-mail: is@mz.mofnet.gov.pl