Latvijas Tadžikistānas Kopējās komisijas starptautisko autopārvadājumu jautājumi

Latvijas Tadžikistānas Kopējās komisijas sanāksmē tika precizēta informācija par ar starptautisko autopārvadājumu atļauju izmantošanu un citiem un jautājumiem, kuri saistīti ar starptautisko autopārvadājumu organizēšanu starp abām valstīm.


 


Puses saskaņoja šādus galvenos atļauju izmantošanas nosacījumus:


 


1.   Izmantojot atļaujas, kas paredzētas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem, pārvadātāji ar vienu šādu atļauju ir tiesīgi pēc saviem ieskatiem veikt vienu pārvadājumu (braucienu) turp un atpakaļ starp abām valstīm, vai šķērsot  otras valsts teritoriju tranzītā vienu reizi turp un atpakaļ braucienā.


2.   Izmantojot atļaujas, kas paredzētas pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm, pārvadātāji ar vienu šādu atļauju ir tiesīgi veikt vienu pārvadājumu no trešās valsts uz otras līgumslēdzējas puses valsts teritoriju un atpakaļ no tās uz jebkuru trešo valsti, vai otrādi. Ja vienā virzienā tiek veikts divpusējais pārvadājums, šim nolūkam nepieciešama atsevišķa divpusējiem pārvadājumiem paredzēta atļauja.


 


Ņemot vērā, ka pagaidām Latvijā no ārvalstu pārvadātājiem netiek iekasēta nekāda maksa par iebraukšanu un autoceļu izmantošanu, delegācijas apsprieda iespēju uz savstarpējas vienlīdzības principiem atbrīvot Latvijas autopārvadātājus no šādiem maksājumiem, kas tiek iekasēti iebraucot Tadžikistānas teritorijā. Tika panākta vienošanās, ka Tadžikistānas puse līdz šā gada 1.novembrim informēs par attiecīgajām savas valsts normatīvo dokumentu prasībām un iespējamiem atbrīvojumiem.


 


Delegācijas vienojās, ka veicot starpvaldību nolīguma par starptautisko automobiļu satiksmi 5.pantā paredzētos neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, abu valstu pārvadātāji par kontroles dokumentu izmantos INTERBUS nolīguma prasībām atbilstošu brauciena formulāru.


 


Tadžikistānas delegācija informēja, ka bīstamo kravu pārvadājumi Tadžikistānas teritorijā veicami atbilstoši ADR Līguma prasībām, savukārt speciālās atļaujas smagsvara un lielgabarīta kravu pārvadāšanai saņemamas Tadžikistānas  Transporta uzraudzības un vadības valsts pārvaldē Dušanbe, D.Rasulova ielā 32, tel.: +992 372 363534 vai +992 372 364504 .


 


Maksa par iebraukšanas un izbraukšanas dokumentu noformēšanu, par iebraukšanu valsts teritorijā un par autoceļu ekspluatāciju Tadžikistānas Republikā


 


Ārvalstu transporta līdzekļiem:


a)     Kravas transporta līdzekļi ar celtspēju:


-         Līdz 10 tonnām 100 USD


-         No 10 tonnām līdz 20 tonnām ieskaitot 150 USD


-         Virs 20 tonnām 200 USD


b)    Autobusi ar sēdvietām:


-         Mazāk par 12 vietām 50 USD


-         No 13 vietām līdz 30 vietām 75 USD


-         Virs 30 vietām 100 USD


c)     Vieglās automašīnas 25 USD


d)    Motocikli 10 USD


 


Šķērsojot Tadžikistānas robežu, atļaujā tiek atzīmēts iebraukšanas datums un no iebraukšanas datuma ir dotas 15 kalendārās dienas, kuru laikā ir jāpamet teritorija, bet par katru kavēto dienu tiek piemērots naudas sods 50 USD apmērā. Gadījumos, ja uzturēšanās Tadžikistānas teritorijā pārsniedz 15 kalendārās dienas attaisnojošu iemeslu dēļ, tad tiek izveidota speciāla komisija, kura izvērtē situāciju un attiecīgi piemēro vai nepiemēro soda naudu.


 


Veicot pārvadājumus tranzītā caur Tadžikistānas teritoriju, tiek iekasēta tranzīta nodeva 90 USD apmērā.