Krievijas Federācijas Transporta ministrijas Pavēle Nr. 259 stājas spēkā no 2021. gada 1. janvāra

Informējam, ka Krievijas Federācijas Transporta ministrija pieņēma 2020. gada 28. jūlija Pavēli Nr. 259 "Par īpatnību apstiprināšanu trešo valstu kravu starptautiskiem autopārvadājumiem", kas publicēta 2020. gada 7. decembrī un ar kuru no 2021. gada 1. janvāra aizstās 2015. gada 14. oktobra Krievijas Federācijas Transporta ministrijas Pavēli Nr. 301.  Trešo valstu kravu starptautiskajos autopārvadājumos, kas ir apstiprināti ar Pavēli Nr. 259, ir veiktas tikai redakcionālas izmaiņas, kas neievieš jaunus noteikumus. Šī ir konsolidētā versija, jo Pavēle Nr.301 tika grozīta trīs reizes.